Del siden

Bygnings- og landskabskultur er for alle

Foreningen for Bygnings-og Landskabskultur på Frederiksberg (FBLF) ønsker at bevare og udvikle de arkitektoniske og kulturhistoriske værdifulde miljøer, landskaber og bymiljøer på Frederiksberg.

Bemærk, de gamle udestuer der er ophængt på etageejendomme rundt om i byen. Her er det på Doktor Abildgaards Allé.

Foto: Ditte Thye

En af foreningens opgaver er, at nyt byggeri og ændringer i det eksisterende integreres med omtanke og kvalitet i det bevaringsværdige bymiljø. Dette sker i samarbejde med myndighederne, således at der i videstmuligt omfang tages hensyn til bevaringsinteresser og forskønnelses initiativer.


En anden opgave er at bevare og udvikle de arkitektoniske og kulturhistoriske værdifulde bygninger,landskaber og bymiljøer på Frederiksberg i samarbejde med myndigheder og fagfolk med historisk indsigt i stilarter og bygningskonstruktion.


Læs hvordan du bliver medlem af foreningen


Den 14. november - Besøg på Bakkehuset 

Vi vil først få en rundvisning i Rahbeks historiske stuer, derefter er der mulighed for på egen hånd at se særudstillingen "Vindue til venskaber - Friederike Bruns Guldalder".


Kamma og Knud Lyne Rahbek ejede Bakkehuset fra 1802 til 1830 og på deres tid kom koryfæer som H.C. Andersen, Adam Oehlenschläger, H.C. Ørsted, N.F.S. Grundtvig, B.S. Ingemann, Johan Ludvig Heiberg og mange flere i hjemmet.

 

De mange forfattere og videnskabsfolk bidrog alle på hver deres måde til Bakkehusets historie og unikke stemning.

 

I ægteparrets gule dagligstue blev der diskuteret, læst op, sunget og spillet, og  Kamma Rahbek serverede sin berømte te.

 

Når der ikke var gæster, flød dagligstuen med Kamma Rahbeks materialer til tegning, brev-skrivning og æskeværkstedet.   

Lokalplan 237 - Bevarende lokalplan for kvarteret omkring Sankt Knuds Vej

Formålet med lokalplanforslaget er at bevare områdets særlige identitet. Området består
af en blandet bebyggelse med villaer, etageejendomme og erhvervsbebyggelse med en overvægt af etageejendomme i den sydligste del mod Gammel Kongevej samt langs
Niels Ebbesens Vej.


Visse steder er der en del baghusbebyggelser, både i form af boliger og erhverv. Den eksisterende anvendelse er en blanding af boliger og småerhverv. Området har meget blandede bebyggelsesprocenter fra omkring 30 inde i området og med stigende tætheder på op over 200 især mod Gammel Kongevej, Niels Ebbesens Vej og Danasvej.


Langs Lykkesholms Allé er bebyggelsen blandet med både etagebebyggelser og byhuse. Her er der en del baghuse med værkstedspræg. I midten af området er der langs Sankt Knuds Vej mange byhuse og enkelte bygninger med industrielt præg.


Lokalplanforslaget er i offentlig høring frem til den 14. november 2023.


Bestyrelsen har kommenteret lokalplanforslaget.


Fotos fra Sankt Knuds Vej og Lykkkesholms Allé

Foto: Ditte Thye

Ny bevarende lokalplan på vej - Kvarteret omkring Kronprinsensvej

Kronprinsensvej 1, tegnet af Martin Nyrup og udpeget som en meget bevaringsværdig villa.

Foto: Ditte Thye

Forskning i altaner

Forskningsprojekt af Marie Stender, antropolog, ph.d. og seniorforsker ved BUILD, AAU.

Et nyt lag har lagt sig på byens facader de senere år og med gitre, caféstole og plantekasser forandret mødet mellem bolig og byrum: Altaner! Det meste af tiden står de tomme, men alligevel spiller de en vigtig rolle for byboerne. Altanerne griber ind i både boligens rumlighed, forholdet til naboerne og byens liv.


Her kan du læse mere om rapporten

Kendte arkitekter på Frederiksberg

Arkitekter som har haft betydning for Frederiksberg Kommunes udvikling:

         

Henning Wolff, læs her

Hans D. Berthelsen, læs her

Ole Hagen, læs her


Svenn Eske Kristensen, læs her

Frederiksberg Kommune har udarbejdet en startredegørelse, som blev godkendt inden sommerferien af Klima-, Plan- og Boligudvalget. Startredegørelsen indeholder de overordnede principper for, hvordan kvarteret skal udvikle sig.

På denne baggrund udarbejdes Forslag til lokalplan, som sendes i offentlig høring.

Hvis du er interesseret kan du sende en mail til fblfbevar@gmail.com, så sendes startredegørelsen til dig.


FBLF har i samarbejde med Frederiksberg Kommune udpeget hvilke villaer og etageejendomme som er bevaringsværdige i den kommende lokalplan.

Du kan også læse et uddrag af Startredegørelsen her