Del siden

Bygnings- og landskabskultur er for alle

Foreningen for Bygnings-og Landskabskultur på Frederiksberg (FBLF) ønsker at bevare og udvikle de arkitektoniske og kulturhistoriske værdifulde miljøer, landskaber og bymiljøer på Frederiksberg.

Bemærk, de gamle udestuer der er ophængt på etageejendomme rundt om i byen. Her er det på Doktor Abildgaards Allé.

Foto: Ditte Thye

En af foreningens opgaver er, at nyt byggeri og ændringer i det eksisterende integreres med omtanke og kvalitet i det bevaringsværdige bymiljø. Dette sker i samarbejde med myndighederne, således at der i videstmuligt omfang tages hensyn til bevaringsinteresser og forskønnelses initiativer.


En anden opgave er at bevare og udvikle de arkitektoniske og kulturhistoriske værdifulde bygninger,landskaber og bymiljøer på Frederiksberg i samarbejde med myndigheder og fagfolk med historisk indsigt i stilarter og bygningskonstruktion.


Læs hvordan du bliver medlem af foreningen


Aktiviteter i 2024

Den 24. januar 2024 

Rundvisning i og omkring Riddersalen, hvor teaterdirektør Henrik Køhler vil vise os rundt og fortælle om Riddersalen gennem tiden.

 

Arrangementet er gratis for medlemmer. Der er plads til 20 deltagere, så det er i princippet om "først til mølle". Gæster skal betale 50 kr. via MobilePay eller kontant ved arrangementets start. Tilmelding sker som altid til FBLFbevar@gmail.com.

 

Den 21. februar 2024 

Boligværkstedet Boligbyen – Living Places i Jernbanebyen, det gamle danske jernbanedistrikt i København.

 

Udstillingen indeholder syv prototyper - fem åbne pavilloner og to færdige boliger - der viser forslag til sunde lavemissionsboliger.

 

Som et pionermål i VELUX' bæredygtighedsstrategi blev Living Places-konceptet udtænkt og udviklet af VELUX, Artelia og EFFEKT Arkitekter i partnerskab; Et eksperiment til at gentænke, hvordan vi bygger i dag og udfordre byggebranchen til at skabe løsninger, der gavner både mennesker og planeten.

 

Dette er eksempler på huse i træ, som måske realiseres på Frederiksberg Hospital.

 

Vores guide er Marie Elkjær, som er tidligere medarbejder i Velux og som nu har sin eget   rådgivningsvirksomhed, Elkjær Communications.

 

Tilmelding til dette arrangement kan ikke ske på nuværende tidspunkt.

  

Den 21. marts 2024 Generalforsamling

Inden generalforsamlingen starter kl. 20, holder arkitekt Per Godtfredsen et oplæg om hvordan Helsingør udviklede sig fra fiskerby til kulturby. Dette er sket ved bl.a. at den gamle bymidte blev bevaret for eftertiden.

  

Den 28. maj Jubilæumsarrangement

Rundvisning i Frederiksberg Have ved landskabsarkitekt Liv Outrup fra Slots-og Ejendomsstyrelsen og efterfølgende vil vi gå op til Frederiksberg Slot og nyde udsigten fra flagterrassen. Vi slutter af i den indre gård med et glas bobler, hvor bl.a. Nikolaj Bøgh vil holde et oplæg om hvorfor en bevaringsforening er vigtig på Frederiksberg 10 år efter foreningens stiftelse.

 

Tilmelding til dette arrangement kan ikke ske på nuværende tidspunkt.

  

Den 31. august 2024 Rundtur på Frederiksberg

En tur med Servicebus 74 med rundvisning på hospitalsgrunden og i svømmehalskvarteret. Vi mødes ved Frederiksberg Rådhus. Der er tid til fælles frokost undervejs. Uffe Schultz er vores guide på denne tur.

 

Turen kræver, at deltagerne har et rejsekort.

 

Tidspunktet på dagen er endnu ikke endelig fastlagt.

 

Tilmelding til dette arrangement kan ikke ske på nuværende tidspunkt. 

Lokalplan 237 - Bevarende lokalplan for kvarteret omkring Sankt Knuds Vej

Formålet med lokalplanforslaget er at bevare områdets særlige identitet. Området består
af en blandet bebyggelse med villaer, etageejendomme og erhvervsbebyggelse med en overvægt af etageejendomme i den sydligste del mod Gammel Kongevej samt langs
Niels Ebbesens Vej.


Visse steder er der en del baghusbebyggelser, både i form af boliger og erhverv. Den eksisterende anvendelse er en blanding af boliger og småerhverv. Området har meget blandede bebyggelsesprocenter fra omkring 30 inde i området og med stigende tætheder på op over 200 især mod Gammel Kongevej, Niels Ebbesens Vej og Danasvej.


Langs Lykkesholms Allé er bebyggelsen blandet med både etagebebyggelser og byhuse. Her er der en del baghuse med værkstedspræg. I midten af området er der langs Sankt Knuds Vej mange byhuse og enkelte bygninger med industrielt præg.


Lokalplanforslaget er i offentlig høring frem til den 14. november 2023.


Bestyrelsen har kommenteret lokalplanforslaget, se link.


Fotos fra Sankt Knuds Vej og Lykkkesholms Allé

Foto: Ditte Thye

Ny bevarende lokalplan på vej - Kvarteret omkring Kronprinsensvej

Frederiksberg Kommune har udarbejdet en startredegørelse, som blev godkendt inden sommerferien af Klima-, Plan- og Boligudvalget. Startredegørelsen indeholder de overordnede principper for, hvordan kvarteret skal udvikle sig.

På denne baggrund udarbejdes Forslag til lokalplan, som sendes i offentlig høring i starten af 2024.

Hvis du er interesseret kan du sende en mail til fblfbevar@gmail.com, så sendes startredegørelsen til dig.


FBLF har i samarbejde med Frederiksberg Kommune udpeget hvilke villaer og etageejendomme som er bevaringsværdige i den kommende lokalplan.

Du kan også læse et uddrag af Startredegørelsen her

Kronprinsensvej 1, tegnet af Martin Nyrup og udpeget som en meget bevaringsværdig villa.

Foto: Ditte Thye

Startredegørelse for boligbebyggelse på hjørnet af Nordre Fasanvej og Nyelandsvej

Klima-, Plan- og Boligudvalget har vedtaget en startredegørelse for den kommende boligbebyggelse.

 

Baggrunden for den kommende lokalplan er at ejeren ønsker at nedrive to etageejen-domme og opføre et nyt byggeri med blandede boliger, fællesarealer og et bagvedliggen-de grønt gårdhavemiljø. 

 

Formålet med lokalplanen er at give mulig-hed for en ny markant gårdbebyggelse på hjørnet af Nordre Fasanvej og Nyelandsvej. De to eksisterende etageejendomme, som nedrives, er udpeget i kommuneplanen som bevaringsværdige.


Du kan læse et uddrag af Startredegørelsen her


Hvis du er interesseret i at læse Startredegørelsen kan du sende en mail til fblfbevar@gmail.com, så sendes Startredegørelsen til dig.

 

Bestyrelsen afventer det kommende lokalplanforslag.

Forskning i altaner

Forskningsprojekt af Marie Stender, antropolog, ph.d. og seniorforsker ved BUILD, AAU.

Et nyt lag har lagt sig på byens facader de senere år og med gitre, caféstole og plantekasser forandret mødet mellem bolig og byrum: Altaner! Det meste af tiden står de tomme, men alligevel spiller de en vigtig rolle for byboerne. Altanerne griber ind i både boligens rumlighed, forholdet til naboerne og byens liv.


Her kan du læse mere om rapporten

Kendte arkitekter på Frederiksberg

Arkitekter som har haft betydning for Frederiksberg Kommunes udvikling:

         

Henning Wolff, læs her

Hans D. Berthelsen, læs her

Ole Hagen, læs her


Svenn Eske Kristensen, læs her

Ny lokalplan på vej - Nyt byggeri på hjørnet af Nordre Fasanvej og Nyelandsvej