Bygnings- og landskabskultur er for alle

Helbredelsesanstalten for idiotiske børn, Rahbeks Allé 21

Foto: Ditte Thye

17. januar 2023 - Rundvisning på Idiotanstalten på Rahbeks Allé 21 

Først er der rundvisning på idiotanstalten på Rahbeks Alle 21 og efterfølgende er der et oplæg om idiotanstalten og den dagældende sociallovgivning på Bakkehuset.


Vi mødes udenfor Rahbeks Alle 21. Vores guide og oplægsholder er Nikolaj Bøgh.


Rahbeks Alle 21 blev tegnet af arkitekt Ferdinand Meldahl og opført i 1859-60. Bygningen blev fredet i 1978.


Oprettelsen af ”Helbredelsesanstalten for idiotiske børn” begyndte i Bakkehuset i 1855, indtil opførelsen og indretningen af den nye anstalt var en realitet.


Du kan læse mere om arrangementet og om hvordan du melder dig til, se her 


Frederiksberg Kommune har udarbejdet en vurderingsrapport om de tre forslag til udviklingsplaner for hospitalsgrunden. Rapportens resultater er baggrunden for kommunalbestyrelsens valg af team Effekt, som det team der skal udarbejde den endelige udviklingsplan. Du kan læse vurderingsrapporten ved at bruge linket (overskriften).

28. september 2022 - Byggesager fra 2017-2021

Her kan du læse omfanget af byggesager og den betydning FBLF har på resultatet af den enkelte byggesag. FBLF får alle byggesager til udtalelse som vedrører bevaringsværdige bygninger, det kan være etageejendomme, villaer, teatre m.m. Du kan se omfanget af byggesager ved at bruge linket (overskriften).

Det var en udstilling om Frederiksberg Hospital. Der blev vist fotos og situationsplaner fra år 1900 til 1910. Da udstillingen kun varede en dag, var der mange som ikke havde mulighed for at se denne. Du kan se udstillingen ved at bruge linket (overskriften).

Frederiksberg Kommune har udarbejdet en startredegørelse, som blev godkendt inden sommerferien af Klima-, Plan- og Boligudvalget. Startredegørelsen indeholder de overordnede principper for, hvordan kvarteret skal udvikle sig.

På denne baggrund udarbejdes Forslag til lokalplan, som sendes i offentlig høring.

Hvis du er interesseret kan du sende en mail til fblfbevar@gmail.com, så sendes startredegørelsen til dig.

Du kan også læse et uddrag af Startredegørelsen, se link (overskriften).

Da FBLF er medlem af Det grønne Råd, fik foreningen mulighed for skriftligt at kommentere de tre udviklingsplaner for hospitalsområdet. Bestyrelsens kommentarer blev forelagt vurderingsudvalget. Kommunalbestyrelsen har valgt udviklingsplanen fra Tegnestuen EFFEKT.
Bestyrelsens kommentarer, se link (overskriften).

I Kommuneplan 2021 er der udpeget 59 bevaringsværdige bygninger fra perioden 1940-1972, Det var FBLF der fremsendte 75 forslag, hvoraf de 59 blev godkendt af kommunalbestyrelsen. Vil du læse om de udpegede bygninger, så se link (overskriften).

30. marts 2021 - Forskning om altaner

Forskningsprojekt af Marie Stender, antropolog, ph.d. og seniorforsker ved BUILD, AAU.

Et nyt lag har lagt sig på byens facader de senere år og med gitre, caféstole og plante- kasser forandret mødet mellem bolig og byrum: Altaner! Det meste af tiden står de tomme, men alligevel spiller de en vigtig rolle for byboerne. Altanerne griber ind i både boligens rumlighed, forholdet til naboerne og byens liv. Hvis du vil læse mere om rapporten, så se link (overskriften)

Ole Hagen, læs her


Svenn Eske Kristensen, læs her

Arkitekter som har haft betydning for Frederiksberg Kommunes udvikling:

         

Henning Wolff, læs her

Hans D. Berthelsen, læs her


Johannes V. Jensens Allé 42 m.fl., tegnet af arkitekt Ole Hagen.
Foto Ditte Thye

Johannes V. Jensens Allé 42 m.fl., tegnet af arkitekt Ole Hagen
Foto Ditte Thye

Foreningen for Bygnings-og Landskabskultur på Frederiksberg (FBLF) ønsker at bevare og udvikle de arkitektoniske og kulturhistoriske værdifulde miljøer, landskaber og bymiljøer på Frederiksberg.


En af foreningens opgaver er, at nyt byggeri og ændringer i det eksisterende integreres med omtanke og kvalitet i det bevaringsværdige bymiljø. Dette sker i samarbejde med myndighederne, således at der i videstmuligt omfang tages hensyn til bevaringsinteresser og forskønnelses initiativer.


En anden opgave er at bevare og udvikle de arkitektoniske og kulturhistoriske værdifulde bygninger,landskaber og bymiljøer på Frederiksberg i samarbejde med myndigheder og fagfolk med historisk indsigt i stilarter og bygningskonstruktion.


Læs hvordan du bliver medlem af foreningen.

Seneste nyt

Kendte arkitekter på Frederiksberg

Del siden