Frederiksberg Hospital

Portnerbygning og byport

Denne bygninger udpeget som meget bevaringsværdig, selv om den er ombygget og er sammensat af to portbygninger fra henholdsvis 1899 og 1914.

Bygningen mod nord er fra 1899 og tegnet af Christian Lauritz Thuren, der var kommunens chef-arkitekt for hospitalet. Portnerbygningen var op-rindeligt indrettet med to boliger.

Den rigtige portbygning med gennemkørsel er fra 1914 og tegnet af den tilsynsførende arkitekt Gunnar Laage.

Murene i Thurens bygning blev integreret i den nye tilbygning og hele bygningskomplekset kom under et nyt fælles tag. Samtidig blev porten udsmykket med motiver hentet fra planteverdenen.

Frederiksberg blev den 1. april 1900 udskilt fra Københavns Amtsrådskreds og fik status som købstad og dermed det fulde ansvar for hospitals-opgaven. Over porten ud med Nordre Fasanvej blev Frederiksberg byvåben opsat.

Kirurgisk Afdeling A

Det er en dobbeltpavillon i 2 etageropført i 1899 og tegnet af arkitekt Christian Lauritz Thuren.

Denne bevaringsværdige bygning bestod oprindelig af små og store annekser forbundet med broer. Det drejede sig om hygiejne og om at forebygge smittespredning.

Hovedtrappen til 1. sal lå som en selvstændig bygning. På 1. sal gik adgangen fra hovedtrappen til sengeafsnittene over en bro, som siden hen er muret til. I stueetagen var der adgang til afdeling-erne via åbne trefags indgangspartier. 

Overlægebolig

Denne bevaringsværdige villa blev opført i 1908 og ligger ud til Nordre Fasanvej.

Villaen er tegnet af arkitekt Gunnar Laage til over-læge Carl Ludvig Kraft, som var overlæge på Kirurgisk afdeling A.

Villaen har et meget karakteristisk mansardtag med en stor udkragning af overdelen, en hældende underdel og vinduer, der hviler på murkronen.

Villaen og portbygningen har lighedstræk.

Børneafdeling

Denne bevaringsværdige pavillon blev opført i 1908 samtidig med en tilsvarende pavillon, der ligger bagved med en græsplæne i mellem. Begge bygninger er tegnet af arkitekt Gunnar Laage.

Den anden bevaringsværdige pavillon var en afdeling for betalende patienter. Bygningerne er udsmykket med drueklaser og bladranker i en fornem trekantfronton.

Konceptet med de spredte bygninger og det grøn-ne landlige præg fortsatte ind i mellemkrigtiden.

Centralsygehus

Bygningenblev tegnet i slutningen af 1930- erne af stadsarkitekt Aage S. K. Lauritzen.

Det nye sygehus blev anlagt som en åben karré-bebyggelse i forlængelse af de kirurgiske og medicinske dobbeltpavilloner.

Det var med en hovedfløj mod nord og en sidefløj mod øst. Senere blev vestfløjen bygget.

Det er et centralsygehus med specialerne samlet på et og samme sted.

Amtshospital

Frederiksberg Kommune købte i 1939 det gamle Amtshospital af Københavns Amt, som opførte det i 1892-1894.

De bevaringsværdige bygninger er tegnet af arkitekt Philip Smidt og er udformet i fransk renæs-sance. På bygningerne er der fremspringende partier på alle facader foruden friser og vandrette bånd. Der er brugt mange formsten og glaserede sten.

Frederiksberg Kommune blev indtil 2. verdenskrigs afslutning det andet store epidemihospital i hoved-stadsregionen sidestillet med Blegdamshospitalet.

Kort over Frederiksberg Hospital 

Hvis du har lyst til at gå en tur og se de omtalte bygninger, kan du følge de grønne pile på kortet:

Portnerbygning og byport (1)

Kirurgisk Afdeling A (2)

Overlægebolig (3)

Børneafdeling (4)

Centralsygehus (5)

Amtssygehus (6)

Del siden