Aktiviteter 2022

Den 10. marts var der en vandretur fra Møstings Hus til Bakkehuset. Nikolaj Bøgh var vores turguide.


Møstings hus er opført i 1801 og lå tidligere på Smallegade 2B. Bygningen blev genopført på nuværende sted i 1975-1977.


Huset blev opført som lystgård og har fået sit navn fra sin mest prominente ejer, gehejmestatsminister Johannes Sigismund Møsting.


Herfra gik vi forbi Frederiksberg Rådhus, hvor Nikolaj Bøgh fortalte om rådhusets tilblivelse og om Nyhollænderlandsbyen.


Hvorefter vi gik til Frederiksberg Runddel, hvor Nikolaj fortalte om Frederik den VI. Vi fortsatte vandreturen gennem Frederiks-berg Have og gik op til Frederiksberg Slot, hvor Nikolaj fortalte om slottet. 


Afslutningsvis gik vi igennem Sønder-marken til det Norske Hus, hvor Nikolaj fortalte om dengang da Norge var en del af Danmark.

Møstings Hus, Andebakkesti 5
Foto: Ditte Thye

Møstings Hus, Andebakkesti 5
Foto: Ditte Thye
Rundvisningen sluttede ved Halls villa på Rahbeks Allé.


Den 31. marts 2022 var der foredrag om kommunens meget bevaringsværdige bygninger.


Nikolaj Bøgh, som er medlem af Klima-, Plan og Boligudvalget, fortalte om Frederiksberg Kommunes nye temalokalplan fra 2021, som giver en særlig beskyttelse til bygninger med SAVE-værdi 1-2 m.fl.


Han fortalte om tankerne bag lokalplanen og dens retningslinjer samt gav en række eksempler på de interessante bygninger, som lokalplanen rummer. 

Den 23. november var der en rundvisning i Falkoner Centret.


Endelig lykkedes det for bestyrelsen at få en rundvisning i Falkonercentret efter at hotel- og konferencecenter er blevet renoveret, ombygget og tilbygget. Efter rundvisningen holdt arkitekt Ole Larsen, som tidligere har holdt foredrag om Ole Hagen, et oplæg om opførelsen af Falkonercentret.

Bygningen blev tegnet af arkitekt Ole Hagen og opført i midten af 1950érne. Falkonercentret markerede sig i byen med sit 16 etagers hotelhøjhus og modernis-tiske æstetik.

Den første store renovering og ombygning skete i 1989 ved arkitekterne Jørn Langvad og Søren D. Schmidt, hvor det store atrium blev overdækket med glastag og facaden blev renoveret.

Falkonér Centret set fra Sylows Plads/Sylows Allé.
Foto: Ditte Thye

Falkonér Centret set fra Sylows Plads/Sylows Allé.
Foto: Ditte Thye