Hospitalet blev bygget på mere end én dag

I årene før år 1900 blev Københavns Amts Sygehus opført ved Nyelandsvej. Amt og kommune gik desuden sammen om at opstille et par træbarakker til patienter med smitsomme sygdomme.

Fra tiden omkring år 1900 og frem til 1904 blev Frederiksberg Sogns Sygehus og de kommunale institutioner flyttet fra Howitzsvej til de opkøbte grunde ved Nordre Fasanvej: Kommunens nye hospital fik 240 sengepladser.

Frem til 1914 blev der fulgt op med tilbygninger og med flere lave pavilloner.

I mellemkrigstiden blev antallet af funktionærboliger forøget. Det stigende behov for pleje af ældre blev henlagt til et nyt alderdomshjem. Specialerne blev til en hvis grad samlet under samme tag i et nyt "centralsygehus", som blev opført som åben karrébebyggelse.

I 1939 købte Frederiksberg Kommune det gamle Amtssygehus ved Nyelandsvej. Antallet af senge steg derved til 1.050 pladser.

Fra 1955 til 1975 blev hospitalet søgt opdateret til et tidsvarende supersygehus. I første omgang blev patologi, genoptræning-og undersøgelsesfaciliteter opgraderet. I anden etape af den omfattende plan fulgte en ny sygeplejeskole. Den store moderniseringsplan skulle føre frem til et hospital med 1.850 sengepladser.

Byggeriet efter 1982 fik først og fremmest karakter af erstatningsbyggerier. Der skete desuden en fortætning af bebyggelsen med tilbygninger og forbindelsesbygninger.

Hospitalet overgik den 1. januar 1995 til H:S Hovedstadens Sygehusfællesskab. Fra den 1. januar 2007 under Region Hovedstaden.

Del siden