Aktiviteter i 2023

Bestyrelsen arbejder på at skabe en variation i foreningens arrangementer, således at der både er foredrag, kulturhistoriske vandreture, rundvisninger og debatter.


Bestyrelsen arbejder på at holde 4-6 arrangementer om året.


Hvis du har en god ide til et arrangement, er du meget velkommen til at kontakte bestyrel-sen direkte på hjemmesiden eller sende en mail til fblfbevar@gmail.com

Her kan du læse om foreningens tidligere aktiviteter fra 2014-2022.


Rundvisning på NOVO-Nordisk,

Nordre Fasanvej 215

Foto: Ditte Thye

Tirsdag den 17. januar 


Først var der rundvisning i idiotanstalten på Rahbeks Alle 21 og efterfølgende var der et oplæg om idiotanstalten og den dagældende sociallovgivning på Bakkehuset.


Vores guide og oplægsholder var Nikolaj Bøgh.

 

Rahbeks Alle 21 blev tegnet af arkitekt Ferdinand Meldahl og opført i 1859-60. Bygningen blev fredet i 1978. Oprettelsen af ”Helbredelsesanstalten for idiotiske børn” begyndte i Bakkehuset i 1855, indtil opførelsen og indretningen af den nye anstalt var en realitet.

 

Rahbeks Alle 21 er nu under ombygning fra at være et hovedsæde for en designer til at blive et kontorhotel. De nye lejere flyttede ind den 1. februar.  


Helbredelsesanstalten for idiotiske børn, Rahbeks Alle 21

Bakkehuset, Rahbeks Allé 23 

Begge foto: Ditte Thye                         

Onsdag den 8. februar 


Først var der rundvisning på 4. maj kollegiet og bagefter et besøg i den tilhørende eforbolig i den fredede bygning på Frederiksberg Bredegade 13 a.


4. maj Kollegiet stod færdigt i 1951. Bygningen er tegnet af arkitekt Hans Hansen, som også tegnede KB-Hallen. Hans Hansen var Frihedsfondens hofarkitekt og selv tidligere modstandsmand. Han var ven med PH og skribent for Kritisk Revy og meget glad for farver.

 

Kollegiet er bygget til børn af modstandskæmpere og deres efterkommere.

 

Bygningen blev fredet i 2006, hvilket i høj grad skyldtes den aktive indsats fra Landsforeningen for Bygnings- og Land-skabskultur og det forslag til fredning, 

som Landsforeningen indgav til frednings-myndigheden.


4. Maj-Kollegiet, en trappeopgang

Foto: Ditte Thye

 


I 2016 kunne kollegiet åbne dørene for offentligheden efter en større renovering, hvor fredningsværdierne var sikret.


Eforboligen blev opført i 1806, som blev købt af sognepræst Carl Hassager og hans 16 år yngre hustru umiddelbart før hans død i 1875 og derpå beboet af enken, Dorothea Hassager, til hendes død i 1897.


I sit testamente bestemte Dorothea Hassager, at hendes formue skulle bruges til et stipendium til studenter fra de sogne, hvor hendes mand havde været præst, og at villaen skulle danne ramme om et kollegium, Hasseriskollegium, som har adresse samme sted.
Torsdag den 23. marts kl. 19.00, Generalforsamling kl. 20.00


Inden generalforsamlingen starter, vil der være et oplæg af arkitekt Jens Berthelsen om hvordan den fredede politistation blev omdannet til CBS. 


Der er tale om en præmieret transforma-tion fra politistation til innovation House.


Den gamle politistation på Howitzvej 30 har gennemgået en indre radikal trans-formation der bryder med husets oprindelige funktion.


Projektet er i 2021 blevet præmieret  som et interessamt eksempel på brug og transformation af Frederiksbergs eksisterende bygningsarv. Bygningen huser i dag et "innovation house" drevet af studerende ved CBS.


Arrangementet forgår i Medborgerhuset på Danasvej 30 B. Dette arrangement kræver ikke tilmelding og er gratis for foreningens medlemmer og evt. gæster.


Generalforsamlingen sker i henhold til foreningens vedtægter.

Frederiksberg Politistation       Foto udlånt af Frederiksberg Stadsarkiv

Mandag den 15. maj kl. 15.00-17.00

Rundvisning i Landbohøjskolens have og historiske bygninger.


Kim Greiner vil være vores turguide, som er tidligere overgartner i haven.


Vi starter med Bindesbølls gamle hovedbygning og så vidt muligt besøger vi det smukke festauditorium.


I Skulpturhaven hører vi om misteltenen, den tænkende hest, abernes skræk og det forstenende træ, der står lyslevende. Vi fortsætter til Bjørn Nørgaards kunstværk "Biologisk mangfoldighed" og vi får historieen om Storm P-malerierne og koen Maren med træbenet.


På rundturen fortælles om de spændende træarter, og vi besøger Rosenhaven og Sommerblomsterhaven. 


Arrangementet er gratis. Tilmelding sker som altid til FBLFbevar@gmail.com. Der er plads til 25 deltagere, så det er princippet om "først til mølle". Gæster skal betale 50 kr. via MobilePay eller kontant ved indgangen.

Landbohøjskolens gamle hovedbygning

Foto Ditte Thye