Aktiviteter i 2023

Bestyrelsen arbejder på at skabe en variation i foreningens arrangementer, således at der både er foredrag, kulturhistoriske vandreture, rundvisninger og debatter.


Bestyrelsen arbejder på at holde 4-6 arrangementer om året.


Hvis du har en god ide til et arrangement, er du meget velkommen til at kontakte bestyrel-sen direkte på hjemmesiden eller sende en mail til fblfbevar@gmail.com

Her kan du læse om foreningens tidligere aktiviteter fra 2014-2022.


Rundvisning på NOVO-Nordisk,

Nordre Fasanvej 215

Foto: Ditte Thye

Januar - "Idiotanstalten" 


Først var der rundvisning i idiotanstalten på Rahbeks Alle 21 og efterfølgende var der et oplæg om idiotanstalten og den dagældende sociallovgivning på Bakkehuset.


Vores guide og oplægsholder var Nikolaj Bøgh.

 

Rahbeks Alle 21 blev tegnet af arkitekt Ferdinand Meldahl og opført i 1859-60. Bygningen blev fredet i 1978. Oprettelsen af ”Helbredelsesanstalten for idiotiske børn” begyndte i Bakkehuset i 1855, indtil opførelsen og indretningen af den nye anstalt var en realitet.

 

Rahbeks Alle 21 er nu under ombygning fra at være et hovedsæde for en designer til at blive et kontorhotel. De nye lejere flyttede ind den 1. februar.  


Helbredelsesanstalten for idiotiske børn, Rahbeks Alle 21

Bakkehuset, Rahbeks Allé 23 

Begge foto: Ditte Thye                         

Februar - 4. maj kollegiet


Først var der rundvisning på 4. maj kollegiet og bagefter et besøg i den tilhørende eforbolig i den fredede bygning på Frederiksberg Bredegade 13 a.


4. maj Kollegiet stod færdigt i 1951. Bygningen er tegnet af arkitekt Hans Hansen, som også tegnede KB-Hallen. Hans Hansen var Frihedsfondens hofarkitekt og selv tidligere modstandsmand. Han var ven med PH og skribent for Kritisk Revy og meget glad for farver.

 

Kollegiet er bygget til børn af modstandskæmpere og deres efterkommere.

 

Bygningen blev fredet i 2006, hvilket i høj grad skyldtes den aktive indsats fra Landsforeningen for Bygnings- og Land-skabskultur og det forslag til fredning, 

som Landsforeningen indgav til frednings-myndigheden.


4. Maj-Kollegiet, en trappeopgang

Foto: Ditte Thye

 


I 2016 kunne kollegiet åbne dørene for offentligheden efter en større renovering, hvor fredningsværdierne var sikret.


Eforboligen blev opført i 1806, som blev købt af sognepræst Carl Hassager og hans 16 år yngre hustru umiddelbart før hans død i 1875 og derpå beboet af enken, Dorothea Hassager, til hendes død i 1897.


I sit testamente bestemte Dorothea Hassager, at hendes formue skulle bruges til et stipendium til studenter fra de sogne, hvor hendes mand havde været præst, og at villaen skulle danne ramme om et kollegium, Hasseriskollegium, som har adresse samme sted.
Marts - Den gamle politistation


Inden generalforsamlingen startede, var der et oplæg af arkitekt Maria Wedel Søe fra tegnestuen Over byen Arkitekter aps., som fortalte om, hvordan den bevarings-værdige politistation blev omdannet til CBS. 


Den gamle politistation på Howitzvej 30 har gennemgået en indre radikal trans-formation der bryder med husets oprindelige funktion.


Projektet er i 2021 blevet præmieret  som et interessamt eksempel på brug og transformation af Frederiksbergs eksisterende bygningsarv. Bygningen huser i dag et "innovation house" drevet af studerende ved CBS.


Arkitekten fortalte også om tegnestuens andre projekter på Frederiksberg, der omhandler bevaringsværdige bygninger.


Frederiksberg Politistation       Foto udlånt af Frederiksberg Stadsarkiv

Maj - Landbohøjskolen


Rundvisning i Landbohøjskolens have og historiske bygninger. Kim Greiner var vores turguide, som er tidligere overgartner i haven.


Vi startede med Bindesbølls gamle hovedbygning og vi besøgte det smukke festauditorium.


I Skulpturhaven hørte vi om misteltenen, den tænkende hest, abernes skræk og det forstenende træ, der står lyslevende. Vi fortsatte til Bjørn Nørgaards kunstværk "Biologisk mangfoldighed" og vi fik historieen om Storm P-malerierne og koen Maren med træbenet.


På rundturen fortalte Kim Greiner om de spændende træarter, og vi besøgete til sidstt Rosenhaven og Sommerblomsterhaven. Landbohøjskolens gamle hovedbygning

Foto Ditte Thye

August, oktober og november -Falkonergården 


Foreningen fik en fantastisk mulighed for at se den renoverede Falkonergård. 


Historiker , cand. mag. og forfatter Allean Tønnesen fortalte den spændende historie om Falkonergården og opdræt af falke. 

 

De dansk-norske konger havde helt særlig adgang til de smukke hvide falke fra Island, blev disse især brugt til gaver, som kunne gøre indtryk på konger og fyrster og på den måde skabe goodwill til kongen og Danmark.

 

I 1810 blev ”Falkonerriet” nedlagt. Bemærk falkene i Frederiksberg byvåben.


Arkitekt og forfatter Søren Vadstrup fortalte om de vigtige bygningsmæssige detaljer der blev fundet under restaureringen af Falkonergården, bl.a. at der er fragmenter af bindingsværket fra den ældste ”Falkonergård”, der kan dateres til 1695.


Falkonergården

Foto: Ditte Thye

September- byvandring i kvarteret omkring Kronprinsensvej


Der er så meget spændende at fortælle om kvarterets udvikling og kulturhistorie, at bestyrelsen valgte at opdele kvarteret øst og vest for den grønne sti.

 

Den 14. september var udgangspunktet kvarteret fra Peter Bangsvej og til den grønne sti. 


Vi gik i området øst for den grønne sti, som følger det gamle jernbanetracé, der frem til 1939 har delt lokalplanområdet diagonalt i to. Vi så på grosserer Heimanns og vognmand Blyts udstykninger syd for Diakonissestiftelsen fra slutningen af 1870’erne og ind i 1900-tallet.


Den 19. september var udgangspunktet vest for den grønne sti. 


Vi gik i området vest for den grønne sti. Det er tre udstyk-ninger af en anden type end øst for den grønne sti. Vi så på forhenværende landmand Jens Mads Madsens udstykning fra 1880’erne omkring Jyllandsvej med en blan-ding af bolig og erhverv samt kommunens udstykning af rene villaområder ved Dalgas Boulevard dels fra tiden under og efter 1. Verdenskrig, dels fra starten af 2. Verdenskrig frem til slutningen af 1950’erne.


Uffe Schultz var vores turguide.


Glahns Allé 19, et eksempel på en villa i området vest for den grønne sti.

Foto: Ditte Thye

Kongensvej 11, et eksempel på en villa i området øst for den grønne sti 

Foto:Ditte Thye

November - Villa Rolighed


Foreningen fik en fantastisk mulighed for at se den fredede villa imens arkitekter og konservator er i gang med at restaurere villaen og de fredede udlænger.


I 1918 blev Villa rolighed og udlængerne fredet. I 2019 blev den eksisterende bygningsfredning udvidet til bl.a. også at omfatte haven, indkørslen og gårdspladsen.


Arkitekt Laust Øby gav os en rundvisning og fortalte om at villaen og udlængerne skal ombygges til studie- eller forskerboliger.Villa Rolighed, Rolighedsvej 21

Foto: Ditte Thye

November - Bakkehuset


Vi fik først en rundvisning i Rahbeks historiske stuer, derefter er der mulighed for på egen hånd at se særudstillingen "Vindue til venskaber - Friederike Bruns Guldalder".


Kamma og Knud Lyne Rahbek ejede Bakkehuset fra 1802 til 1830 og på deres tid kom koryfæer som H.C. Andersen, Adam Oehlenschläger, H.C. Ørsted, N.F.S. Grundtvig, B.S. Ingemann, Johan Ludvig Heiberg og mange flere i hjemmet.


De mange forfattere og videnskabsfolk bidrog alle på hver deres måde til Bakkehusets historie og unikke stemning.


I ægteparrets gule dagligstue blev der diskuteret, læst op, sunget og spillet, og Kamma Rahbek serverede sin berømte te.


Når der ikke var gæster, flød dagligstuen med Kamma Rahbeks materialer til tegning, brevskrivning og æskeværkstedet.Bakkehuset

Foto: Ditte Thye

Et kig gennem stuerne i Bakkehuset

Foto:Ditte Thye