Kommentarer til de tre udviklingsplaner

Forslag til udviklingsplan fra Vandkunsten og SLA
Foto: Forsiden af udviklingsplanan

Forslag til udviklingsplan fra Vandkunsten og SLA
Foto: Forsiden af udviklingsplanan

Hvad er særlig godt?

Vandkunsten og SLA

Situationsplanen er super, prøv at ”gå en tur” rundt i området og mærk, hvor stor variation der er. Intet virker tilfældigt eller mekanisk. Alt er indlevet. - Og bemærk hvor fint samspillet er mellem arkitektur og landskab. Der er hele tiden små overraskelser, ikke to områder er ens. - Og de nye byggerier kan blive små mesterværker, især rækkehusene ved Vej 5, indkørslen fra Nyelandsvej.

At gøre Alleen og den lokale forbindelse fra Godthåbsvej til Nyelandsvej til omdrejningspunktet, vil styrke bylivet i kvarteret og de grønne byrum, der i fællesskab understøtter kvarteret som en ny destination. Ud til akserne ligger de offentlige funktioner, sundhedsstrøget, den store offentlige park, teater, kultur og idrætshus, cafe, restaurant og de lokale Hubs for varelevering.

Denne park opdeles i en stille park omkring Bygning 21 og en aktivitetspark omkring Kulturlaboratoriet. Herudover er det en god ide med at skabe en ny direkte indgang fra Nordre Fasanvej  til den offentlige park gennem et grønt forrum og en ”åben” bygning, der inviterer til besøg. 

Princippet om 3-30-300, 3 træer ved boligen, 30 % krondække og maks. 300m til det nærmeste grønne område. 

Ved restaurering og tilbageføring respekteres den oprindelige bevaringsværdige bygning, men tilføjer mindre bygningsdetaljer som franske altaner, karnapper og kviste. Kviste med franske altaner og ateliervinduer underordner sig tagfladen. Respekterer de tunge synlige tage, der er på alle bygninger. Tagene forbliver symmetriske. 

Ved nybyggeri anvendes der kvalitetsmaterialer, der kan holde i mange år og det er oplagt at bygge videre med tegl. Men f.eks. også træ, naturskiffer og skærmtegl kan indgå i materialepaletten. Ved nybyggeri kan der være større variationer med tagformer, men Vandkunsten har fokus på, hvordan taget møder facaden, indgange markeres, hvordan bygninger møder jorden og ikke mindst materialernes stoflighed og kvalitet. 

At tagene, uanset restaurering eller nybyggeri, bliver synlige med fast tagmateriale og ikke grønne tage (med få undtagelser, bla. Kulturlaboratoriet, der har fladt tag i forvejen, og hvor det forekommer helt naturligt at forsyne denne bygnings tage ned vegetation).

Forslag til udviklingsplan fra Sleth m. fl.
Foto: Forsiden af udviklingsplanen

Forslag til udviklingsplan fra Sleth m. fl.
Foto: Forsiden af udviklingsplanen

Sleth m.fl.

Parallelgaden til alleen genskabes, således at der er gennemgang fra Tesdorpfsvej til Nordre Fasanvej og metroen. 

At der er en god fordeling af boligtyper og ejerformer. 

Sammenhængen mellem hospitalsområdet og de omgivende kvarterer.

Effekt m.fl.

Hospitalshaven giver mulighed for ro og liv. 

At kunsten tænkes ind i processen fra start. 

Det grønne omkring vildere natur, de fire årstiders oplevelser samt plant og pluk.

Etapeplanen bygger på kommunens byudviklingsøkonomi i form af budgetmodel og et arealskema. Her er der tale om en samlet byggefase på 13 år, hvilket skaber en langsommere udviklingstakt til glæde for beboerne i det enkelte område.

Hvad er uhensigtsmæssigt?

Vandkunsten/SLA

Etapeplanen er ikke optimal, idet en samlet byggefase på 7 år ikke skaber de nødvendige rammer for at beboerne i det enkelte delområde ”tager delområdet til sig” og får skabt en identitet, inden det næste kvarter dannes.

 

Sleth m.fl.

At parken indgår som en del af Bylivet, hvor det kan være svært at finde ro. 

At der ikke tages tilstrækkelige hensyn til de bevaringsværdige bygninger, som stort set behandles på samme måde som ikke bevaringsværdige bygninger, der transformeres. 

At der er en investor, der køber hele grunden, Det skal være flere forskellige, en investor pr delområde.

Etapeplanen er ikke optimal, idet en samlet byggefase på 9 år ikke skaber de nødvendige rammer for at beboerne i det enkelte delområde ”tager delområdet til sig” og får skabt en identitet inden det næste kvarter dannes.

Forslag til udviklingsplan fra Effekt m.fl.
Foto: Forsiden af udviklingsplanen

Forslag til udviklingsplan fra Effekt m.fl.
Foto: Forsiden af udviklingsplanen

Effekt m.fl.

Etagehøjden efter tegnestuens egne oplysninger: En ny toetagers bygning svarer til 3 eksisterende etager, så vil en ny 4 etagers bygning svarer til en eksisterende 6 etagers bygning. Maks 5,5 etager svarer til ca. 8 etager – det er simpelthen for højt.

Hvilke ”arbejd videre punkter” er der i de foreslåede løsninger og strategier?

Der skal arbejdes videre med bygningshøjder og ikke alene etageantal (gælder for alle tre projekter)

 

Vandkunsten/SLA

Parallelgaden til alleen bør genskabes, således at der er gennemgang fra Tesdorpfsvej til Nordre Fasanvej og metroen.

 

Sleth m.fl.

Bylivet skabes i et meget stort område, som indrammes af fire alleer, hvor de offentlige funktioner ligger f.eks. sundhedsstrøget, den store offentlige park, teater, kultur og idrætshus, cafe, restaurant og de lokale Hubs for varelevering. Her er der risiko for at den enkelte cafe, erhverv eller kulturevent ligger ensomt og uden synenergi. Her kan der opstå flere tomme pletter, som derfor ikke skaber det liv, som skal til for at kvarteret bliver en ny destination.

Strategien for hvordan bygningerne skal ombygges er meget løs og bør præciseres, således at der kommer bygningshøjde og bygningsvolumen på det tilbyggede.

 

Effekt m.fl.

Det aktive liv (erhverv og offentlige funktioner) foregår i stueetagen i kanten af Hospitalshaven, langs Nordre Fasanvej og i Sundhedsstrøget. Det vurderes, at aktiviteterne bliver spredt ud over et for stort område.

 Med venlig hilsen

 

Del siden