Facadepræmiering

Denne etageejendom udgør en hel karré, der ligger på henholdsvis Jaocobis Allé, Schlegels Allé og Asmussens Allé.

Denne etageejendom udgør en hel karré, der ligger på henholdsvis Jaocobis Allé, Schlegels Allé og Asmussens Allé.

Facadepræmieringen i Frederiksberg Kommune har til formål, at præmiere smukke og velud-førte bygnings-og butiksfacader på Frederiksberg.

Siden 1999 har der været et facadeudvalg i Frederiksberg Kommune. Facadepræmieringen er et supplement til kommunens mangeårige bygningspræmiering, hvor kommunen udelukkende hædrer nyopførte bygningsværker. Med facadepræmieringen ønsker kommunen at sætte fokus på den løbende udvikling af bygens eksisterende bygningsmasse, som har mindst lige så stor indflydelse på byens arkitektoniske kvalitet som nye bygninger har. Ved facadepræmieringen hædres f.eks. flotte butiksfacader, godt bevarede gamle butiksfacader, restaureringer af etageejendomme, vellykkede byfornyelsesprojekter m.m.

Foreningen for Bygnings-og Landskabskultur på Frederiksberg blev medlem af Facadeudvalget i foråret 2018. 

Udvalget består både af repræsentanter fra kommunalbestyrelsen, grundejere, erhvervsliv og foreninger, der arbejder med bevaring og forskønnelse.

Medlemmer i udvalget er:

  • Borgmester Jørgen Glenthøj
  • Formand for By-og Miljøudvalget Jen E. Jørgensen
  • Medlem af By-og Miljøudvalget Thyge Enevoldsen
  • Stadsarkitekt Claus Sivager
  • Christian Jensen, formand for Frederiksberg Erhverv
  • Annette Nymark formand For Lindevej grundejerforening
  • Johan Adam Lindeballe bestyrelsesmedlem for Foreningen Hovedstadens Forskønnelse
  • Ditte Thye formand for Foreningen for Bygnings-og Landskabskultur på Frederiksberg

Del siden