Om Frederiksberg

Berligske skrev den 12 marts 2021 om altanerne på Rahbekshus fra 1924.

Berlingske interviewede Formanden Ditte Thye i ugen op til den 12, marts 2021 og lagde interviewet på avisens netavis den 13. marts 2021 : 

Skuffelse over konservative i altansag: Nu kan enhver »ophænge rædsler på smukke huse«

Arkitekt Ditte Thye værner nat og dag om det smukke Frederiksberg, men er skuffet over, at kommunen – med de konservative i spidsen – vil tillade opsætningen af 52 fejlaltaner på en ganske særlig ejendom. Hun er især skuffet over den konservative rådmand Nikolaj Bøgh, der bryster sig af at interessere sig for byens skønhed og arkitektur, men alligevel lader altaner opsætte, der er lavet i strid med alle aftaler – og over Venstre der taler »nedladende« om sansen for smuk arkitektur. Arkitekt Ditte Thye, der er formand for Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur på Frederiksberg, har hele tiden ment, at det ville være forkert overhovedet at ophænge altaner på det historiske Rahbekshus, men skal det være, skal altanen ligne den prøvealtan på billedet, der allerede er sat op – den er yderst stram og følger bygningens gesimsbånd. Desværre har firmaet Altan.dk leveret både altanbunde, altanværn og altandøre, der afgiver betydeligt fra det aftale, og derfor bør altanerne skrottes, mener Thye.

By- og miljøudvalget på Frederiksberg har – ved ikke omgående at skrotte mere end 50 færdigproducerede altaner fra virksomheden Altan.dk, der ikke lever op til kommunens æstetiske krav, og i øvrigt er produceret og leveret, før kommunen overhovedet har givet byggetilladelse – skabt præcedens for, at »ejere fremover kan gøre præcis hvad der passer dem« og ophænge »rædsler« på smukke huse.

Det mener arkitekt Ditte Thye, der er formand for Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur på Frederiksberg.

»Det er en meget ulykkelig sag, som kan få vidtrækkende konsekvenser. Nu ved ejerne og altanfirmaerne, at de kan gøre præcis hvad de vil. Ejerne bestiller billige, grimme altaner, uden tilladelse, og i strid med de løfter, de har givet kommunen, og så giver politikerne alligevel tilladelse til, at altanerne kan blive sat op. Det gør mig vred,« siger Ditte Thye.

»Selvom de producerer billige, grimme altaner, uden tilladelse, og i strid med de løfter, de har givet kommunen, så giver politikerne alligevel tilladelse til, at altanerne kan blive sat op. Det gør mig vred,« siger arkitekten.

Skuffet over de konservative

Hun er »ikke mindst skuffet over de konservative,« der har stort flertal i kommunalbestyrelsen på Frederiksberg – og især den konservative rådmand og medlem af kommunens by- og miljøudvalg Nikolaj Bøgh, der vil lade altanerne opsætte.

»Jeg er forundret over, at Nikolaj Bøgh som konservativ politiker ikke kæmper mere imod. Han giver indtryk af at være meget optaget af kultur, arkitektur og byens bevaringsværdige bygninger, og vi står her med en ejendom fra 1924 i helt særlig stil, der har meget høj bevaringsværdi: Hvis ikke der skal passes på den ejendom, så ved jeg ikke … Hvad skal man så værne om? Det er meget svært at forstå. Hvorfor står De Konservative ikke fast,« spørger Ditte Thye.

Nikolaj Bøgh (K) har tidligere givet udtryk for dyb frustration over altanfirmaet Altan.dk, men forklaret, at han samlet set har besluttet at stemme for at lade altanerne opsætte – mest af hensyn til beboerne.

Altan.dk smed i 2020 mere end 50 altaner ved en ejendom på Frederiksberg, hvilket har lagt et vis pres på de lokale politikere – firmaet havde ikke fået byggetilladelse til at montere altanerne, der i øvrigt ikke lever op til de helt præcise og aftalte krav, kommunen har stillet til altanernes æstetik. Nu vil et flertal af hensyn til beboerne hænge dem op. Kun SF og Enhedslisten er imod.

Berlingske beskrev fredag, at Frederiksberg Kommune i 2018, efter svære overvejelser, gav altanfirmaet Altan.dk dispensation til at opsætte altaner også ud til gaden på den smukke, historiske og bevaringsværdige ejendom Rahbekshus, der kaldes »porten mod Frederiksberg«.

Bygningen spiller en afgørende rolle i den lokale historie, forfatter Johannes V. Jensen boede og skrev her i 1944, da han modtog Nobels litteraturpris, og det anses som vigtigt i kommunen at værne om bygningens helt særlige æstetiske udtryk.

Dispensationen blev i 2018 givet under den klare forudsætning, at Altan.dk skabte nogle særlige altaner, der passede perfekt til bygningens arkitektoniske udtryk, og at firmaet skulle opsætte en prøvealtan, der skulle godkendes først. Først derefter tog by- og miljøudvalget en principbeslutning om at der kunne opsættes altaner både mod gade og mod gården.

Prøvealtanen viste sig vellykket, især fordi altanens meget skarpt skårne bund fulgte de tilsvarende præcist, skarptformede bånd på facaden. Symmetrien var »fuldstændig«, bemærkede kommunens embedsfolk, og også værnet på altanen var udført med »tydelig kvadratisk krydsornamentik«, så de nye altaner ville ligne de historiske, franske altaner på ejendommen.

I slutningen af 2020, da Frederiksberg Kommune arbejdede med de sidste justeringer af projektet, opdagede kommunen imidlertid, at Altan.dk havde lavet om på tegningerne, og ikke nok med det: Firmaet havde allerede bygget mere end 50 »forkerte« altaner, der ikke have samme udseende og æstetiske kvalitet som prøvealtanen  – uden byggetilladelse og i strid med aftalerne med kommunen – og henlagt de færdige altaner ved ejendommen.

Altanbundene er skåret og ikke knivskarpe, som Altan.dk havde lovet. Detaljer, ingen kan se? Absolut ikke, siger Ditte Thye, formand for Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur på Frederiksberg; altaner, der er uden knivskarpe bunde og total stramhed i udtrykket, vil skænde den historiske bygning. Også forvaltningen i Frederiksberg Kommune mener, at de for det utrænede øje små ændringer vil skæmme bygningen. Derfor mener forvaltningen, at samtlige altanbunde skal skrottes.

Ifølge dokumenter fra Frederiksberg Kommune har kommunen »i dialogen med altanfirmaet gentagne gange pointeret vigtigheden af, at det, der udføres, er det samme, som der er søgt om,« og forvaltningens indstilling til by- og miljøudvalget i kommunen var derfor, at samtlige altaner skulle skrottes. Sagen skal endelig drøftes i kommunalbestyrelsen mandag, men på et møde i kommunens by- og miljøudvalg 1. marts 2021 var der stort flertal for at lade altanerne montere trods det kritisable forløb. Kun SF og Enhedslisten stemte imod i den konservative dominerende kommune.

Ting skal ikke »bule ud« her

Det skuffer arkitekt Ditte Thye, der selv i 30 år har arbejdet med byggesager i flere kommuner, og i dag er formand for Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur på Frederiksberg.

»Vi har hele tiden ment, at altaner – og alle slags altaner – ville ødelægge denne fantastisk smukke facade med de fine, franske altaner, skabt af en arkitekt, der ønskede et meget stramt formsprog. Det er ikke meningen, at der er noget, der skal bule ud på den bygning. Det lykkedes så at få et firma til at skabe nogle altaner, der ikke er lige så grimme, som de plejer at være, og det er ulykkeligt, at kommunen så ikke holder fast i, at altanerne så i dét mindste ser præcist sådan ud, som det er aftalt, og som der blev givet tilladelse til,« siger arkitekt Ditte Thye.

Stramme, stramme linjer. Her boede Johannes V. Jensen – forfatteren til »Kongens Fald« – der i 1944 fik Nobel-prisen i litteratur. Ejendommen anses for en historisk perle; det er hér København bliver til Frederiksberg, ejendommen er i høj grad bevaringsværdig, men nu hænges der 24 altaner op ud til gaden, der ifølge kommunen passer dårligt til bygningens stramme udtryk med især de lyse gesimsbånd. Billedet er fra før 1940.

Hun siger, at hun var »meget glad«, da hun så, at forvaltningen entydigt anbefalede altanerne skrottet – og hun er tilsvarende »skuffet over, at politikerne ikke står fast«.

»Nu fik man, endelig, en arkitekt til at lave nogle pæne altaner, men i stedet bestiller firmaet så nogle altaner, der ikke er godkendt, men som selvfølgelig er billigere. Selvfølgelig er det sket med vilje på grund af prisen. Og nu får firmaet så kommunens tilladelse til at sætte de rædsler op,« siger Ditte Thye, der nu »frygter, at alt for mange hører om, hvordan kommunen har handlet i denne sag.«

»Den her sag viser jo, at ejerne og dermed altanfirmaerne kan søge om at måtte opsætte altaner, der ser ud på en bestemt måde, og så bare lave noget andet – og så bagefter få lov til at sætte det op, uden at det har nogen som helst konsekvenser. Jeg er bange for, at det får stor betydning, at kommunen har tilladt sådan noget,« siger hun.

Venstre latterliggør sig selv

Jan E. Jørgensen fra Venstre, der er medlem af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg, og formand for det by- og miljøudvalg, der 1. marts stemte for at tillade altanerne opsat, sagde fredag til Berlingske, at han ikke tror, at »en kæft vil opdage forskellen på de altaner, firmaet havde lovet at producere og dem, der nu bliver monteret. 999 ud af 1.000 mennesker, der passerer forbi, kan ikke se forskellen, og den sidste er så en arkitekturprofessor, der kan. Vi skal passe på, vi ikke bliver rigide.«

999 ud af 1.000 mennesker kan ikke se forskel på de altaner, der nu opsættes på historisk ejendom, og de altaner, firmaet havde lovet at sætte op, mener formanden for Frederiksberg Kommunes By- og Miljøudvalg, Jan E. Jørgensen (V).

Arkitekt Ditte Thye har kun suk og hovedrysten til overs for den bemærkning:

»Det er jo en latterliggørelse … af alt at sige sådan noget. Nedladende, simpelthen. Værst er det vel, at han gør nar af sin egen forvaltning, der har stillet de her præcise krav til altanernes udformning, og jo har indstillet, at altanerne skrottes, fordi de netop vil skæmme bygningen. Han gør jo også nar af sit eget arbejde og hele den politiske proces, han som formand for udvalget er ansvarlig for. Det er jo politikerne og Jan E. Jørgensen selv, der selv længe var i tvivl om, hvorvidt der overhovedet skulle opsættes altaner på den bygning, og som endte med kun at tillade det, hvis altanerne var udført præcist som aftalt. Nu betyder det åbenbart ingenting,« siger Ditte Thye.

Det er desværre ikke muligt at sætte de aktuelle fotos ind i interviewet.

Berlingske fortsatte artikelserien om ulovlige altaner den 14. marts 2021

Roarsvej, Madvigs Allé, Pile Allé … i alt 14 ejendomme i voksende sag om altansvigt

Et nyt notat fra Frederiksberg Kommune viser, at Danmarks største altanfirma i ikke kun en enkelt sag har produceret altaner uden at afvente byggetilladelse – kommunen har opdaget endnu mindst 13 lignende sager. Godkendelse af altaner på Rahbekshus sættes nu i bero. Se hele listen her.

Lav altanerne sådan her, præcis sådan her, sagde Frederiksberg Kommune i 2018. Sådan gik det ikke.

Problemerne med Danmarks største altanfirma, Altan.dk, der har leveret 52 fejlbehæftede altaner til den historiske ejendom Rahbekshus fra 1924, er langt mere alvorlige end hidtil antaget – sagen omfatter nu ikke blot én, men mindst 14 ejendomme på Frederiksberg.

Af et notat fra Frederiksberg Kommune, der er oversendt til kommunalbestyrelsen på Frederiksberg efter anmodning fra SF, fremgår det, at Altan.dk i mindst 14 sager har produceret altaner uden at afvente byggetilladelse, og uden at Frederiksberg Kommune i alle tilfælde har haft mulighed for at sikre, at altanerne er udformet, som de skal være – i ét tilfælde har Altan.dk endda monteret altanerne uden byggetilladelse, fremgår det af notatet.

Voksende bekymring

I to af sagerne har kommunen efterfølgende givet byggetilladelse, men uden at vide, at altanerne på forhånd var produceret.

Det er uklart, om kommunen vil godkende altanerne, selvom beboerne formentlig allerede har betalt for dem.

Sagen udløser voksende bekymring og vrede på rådhuset på Frederiksberg, især hos SF, der sammen med Enhedslisten har kæmpet for, at kommunen ikke skulle tillade montering af altanerne på Rahbekshus, og har forlangt sagen på dagsordenen i kommunalbestyrelsen. Kommunens egne arkitektoniske eksperter har indstillet, at altanerne burde skrottes, idet altanerne på en lang række punkter afviger fra de æstetiske krav, kommunen har stillet, og som Altan.dk har lovet at følge.

Rådmand Balder Mørk Andersen fra SF sagde fredag til Berlingske, at »hvis ikke politikerne siger fra, vil et firma, der anvender uheldige metoder, fortsætte med at udøve varig historisk skade på byens flotte bygninger«.

Det er også SF, der har forlangt sagen i kommunalbestyrelsen og bedt om et notat fra forvaltningen om de øvrige problematiske sager fra Altan.dk.

Rahbekshus er opført i 1924. Blandt andre forfatteren Johannes V. Jensen har boet i ejendommen.

»Først var jeg skuffet, men nu er jeg vred og temmelig indigneret. Forvaltningens svar på mit spørgsmål viser sort på hvidt, at der er tale om en grundlæggende helt skæv forretningsmetode, hvor der konsekvent udvises ligegyldighed over for reglerne og ikke mindst over for bygningerne i byen. Frederiksberg er ikke et slaraffenland for tilladelse pr. efterbevilling,« siger SF-rådmand Balder Mørk Andersen.

Et flertal i By- og Miljøudvalget på Frederiksberg – bestående af De Konservative, Socialdemokratiet, De Radikale og Venstre – besluttede 1. marts at godkende opsætningen af 52 altaner på Rahbekshus, også selv om forvaltningens indstilling var, at altanerne skulle skrottes, idet de på en række punkter var udformet i strid med de udtrykkelige aftaler, kommunen havde indgået med Altan.dk. Forvaltningen mente, at opsætningen af altanerne ville skæmme den bevaringsværdige bygning fra 1924.

SF-rådmand Balder Mørk Andersen har, stort set ene mand på Frederiksberg Rådhus, kæmpet imod monteringen af 52 fejlaltaner på Rahbekshus for at undgå »varig skade« på byens historiske bygninger, mens De Konservative, der altid har haft magten på Frederiksberg, vil lade altanerne opsætte. En redegørelse fra forvaltningen til SF får nu andre partier til at vakle.

Socialdemokratiet på Frederiksberg er nu, set i lyset af de nye oplysninger, kommet i tvivl om, hvorvidt det er rigtigt at tillade opsætningen af de 52 altaner på Rahbekshus.

»Vores beslutning om at tillade opsætning af altanerne på Rahbekshus skete, fordi jeg og vi mener, at altaner er godt, at vi i en presset by som Frederiksberg vil gå langt for, at folk kan få altaner, også selv om forvaltningen kan være imod, men … når jeg så ser det notat; det er rystende. Det lugter af, at firmaet systematisk spekulerer i, at det er lettere at få tilgivelse end tilladelse. Kommunalbestyrelsen er til grin. Vi er til grin. Jeg bruger tid på nøje at vurdere de her altansager, drøfter dem med min gruppe, tager det alvorligt; det skete også med sagen fra Rahbekshus – men hvorfor, hvis firmaet bare gør, hvad det vil, og hvis firmaet spekulerer i, at vi nok bare siger ja? Borgerne, der følger reglerne, er til grin, andre altanfirmaer, der følger reglerne, er til grin,« siger Gunvor Wibroe (S), der er medlem af By- og Miljøudvalget i Frederiksberg Kommune.

Fire ud af de 25 medlemmer af kommunalbestyrelsen er fra Socialdemokratiet.

Gunvor Wibroe siger nu, at »beslutningen om at tillade opsætningen af altanerne på Rahbekshus skal genovervejes«.

Kan du forestille dig, at I stemmer imod opsætning?

»Det kan jeg ikke afvise. Det vil jeg drøfte med min gruppe.«

Genovervejes

Også De Konservative, der ellers ville tillade monteringen af de 52 altaner på Rahbekshus, er kommet i tvivl og vil nu genoverveje og genbehandle sagen:

»Min vurdering er, at der er kommet nye oplysninger frem, som vi ikke har haft i fuldt omfang, blandt andet i det notat, forvaltningen har lavet. Derfor vil jeg kræve, at sagen kommer tilbage til fornyet behandling i By- og Miljøudvalget, så vi kan få vendt alle sten i forhold til Altan.dk,« siger rådmand Nikolaj Bøgh (K). De Konservative har 12 ud af 25 pladser i kommunalbestyrelsen og har således afgørende indflydelse på, hvordan altansagerne skal afgøres.

SF-rådmand Balder Mørk Andersen har noteret, »at De Konservative nu ønsker at genoverveje partiets beslutning i denne ret principielle sag. Det er for mig at se en ren tilståelse fra De Konservative og de øvrige partier, der først stemte for. Hvis ikke SF havde brugt sin standsningsret, havde altanerne været på vej mod at blive sat op«, tilføjer han.

Også Frederiksberg Kommune ser »meget alvorligt på sagen«, oplyser afdelingschef Lillian Rasch Madsen fra By, Byggeri og Ejendomme i Frederiksberg Kommune.

»Vi taler nu om i alt 12 – oprindeligt 14 – sager, mindst. Jeg må sige, at det er svært at se, at der skulle være tale om en fejl. Selvfølgelig kan der ske fejl. Selvfølgelig kan et firma komme til at trykke på en bestillingsknap, selvom sagsbehandlingen ikke var slut og byggetilladelsen givet, men det ser ud, som om det sker systematisk: at Altan.dk bevidst lader altaner producere, selv om der ikke er givet tilladelse, og selv om vi ikke er færdige med at se på og tale om, hvordan altanerne skal udformes for at passe til ejendommene på Frederiksberg. Det er højst utilfredsstillende,« siger hun.

Af notatet fra Frederiksberg Kommune, der er underskrevet af direktør Ulrik Winge, fremgår det, at der i enkelte af de 14 sager er »mindre ændringer af altanernes udformning og værnenes udseende i forhold til det materiale, som der er givet plandispensation til, dertil er der også sager, der endnu ikke er færdigtbelyste, hvorfor der i et normalt sagsforløb ville have været mulighed for yderligere tilpasninger for at opnå et projekt, der er tilpasset ejendommens arkitektur, og ikke vil medføre væsentlige gener til naboer«.

Presset til ja

Kernen i sagen er, at Altan.dk – ved bare at producere altanerne og aflevere dem ved ejendommene, uden at være blevet enige med kommunen om, hvordan altanerne præcis skal se ud, og uden at afvente den formelle byggetilladelse – reelt presser kommunen til at acceptere de færdige altaner uanset hvad, advarer kommunen.

»Vi vil normalt i arbejdet med at godkende altaner, især til montering på historiske bygninger, som vi har mange af på Frederiksberg, bede om at få rettet altanernes detaljer og præcise udformning. Kan altanværnet laves anderledes, så de passer bedre til ejendommen? Kan relieffet i bunden blive mere præcist? I skal rette den og den detalje – det er jo indlysende mere vanskeligt, når Altan.dk så meddeler, at altanerne forresten allerede er produceret. Det er meget uheldigt af hensyn til det æstetiske udtryk, men også fordi det er svært konkurrenceforvridende over for andre altanfirmaer, der ikke »bare« producerer, men følger reglerne og bruger tid og penge på at gøre, hvad vi beder om, før de laver altanerne,« siger Lillian Rasch Madsen.

Lav altanerne sådan her, præcis sådan her, sagde Frederiksberg Kommune i 2018. Sådan gik det ikke.

Direktør Ulrik Winge anfører da også direkte i det notat, der er sendt til kommunalbestyrelsen, at kommunen kan »risikere« at administrere ulovligt, idet Altan.dk i praksis får en mere lempelig sagsbehandling end de altanfirmaer, der følger reglerne. Af notatet fremgår det, at »manglen på mulighed for yderligere tilpasning i de konkrete sager«, idet altanerne er producerede, betyder, »at forvaltningen ikke har mulighed for at stille ligeværdige krav til Altan.dk (…) krav, som vi ellers ville stille til enhver anden ansøger, der ikke forinden har produceret altanerne. Dette kan risikere at udgøre en konkurrenceforvridende sagsbehandling og være i strid med lighedsgrundsætningen for sagsbehandlinger«.

»Det er klart,« siger afdelingschef Lillian Rasch Madsen, »at vi i forvaltningen spørger os selv, om Altan.dk ved at gøre det her igen og igen spekulerer i at få projekterne godkendt lettere end andre firmaer. Vi er, og politikerne er jo, under pres for bare at sige ja og godkende altanerne, når de nu er produceret, og det er sagen fra Rahbekshus jo et eksempel på«.

Altan.dk ser dog intet usædvanligt i, at firmaet bestiller altaner, før der er givet byggetilladelse. Firmaets administrerende direktør Casper Knudsen ønsker ikke at deltage i et interview, men har sendt følgende skriftlige citat:

»Der er intet nyt i, at der i byggebranchens bestilles materialer hjem til kommende projekter. I forhold til altaner er der som oftest tale om standardaltaner, hvor der i dialogen med myndighederne er givet en forhåndsgodkendelse af projektet. Men det er klart, at altanerne først skal monteres, når der foreligger en endelig byggetilladelse,« skriver Casper Knudsen.

Helt uden tilladelse

Det fremgår da af sagen, at Altan.dk i ét tilfælde direkte har opsat altanerne uden at afvente godkendelse og byggetilladelse – det drejer sig om tre altaner på Kristian Zahrtmanns Plads 83. Frederiksberg Kommune opdagede tilfældigt, at altanerne var monteret, fordi en borger klagede over opsætningen.

Af notatet fra Frederiksberg Kommune fremgår det også, at der er risiko for, at »den demokratiske proces med naboinddragelse kan gå hen og blive en skinproces«, når altanerne leveres – eller monteres – før naboerne er hørt, hvorefter det i praksis bagefter vil være nærmest umuligt at forlange altanerne nedtaget eller lavet om.

»Hvis man står i sin lejlighed og ser 15 altaner blive kørt ind i gården – og først bagefter får et brev fra kommunen om, at man skal høres om, hvorvidt der overhovedet skal monteres altaner i ejendommen, kan man kun tænke: Det er en skinproces. Den sag er jo afgjort, altanerne ligger der jo. Det er særskilt problematisk, fordi vi i Frederiksberg Kommune tager partshøringer meget alvorligt, læser og vurderer hver eneste indsigelse og lægger vægt på at gøre et seriøst stykke arbejde,« siger Lillian Rasch Madsen.

Frederiksberg Kommune skal nu i samtlige 12 sager - inklusive sagen fra Rahbekshus - vurdere, hvorvidt der skal gives byggetilladelse til de færdige altaner. Ifølge Lillian Rasch Madsen »sker det selvfølgelig«, at kommunen opdager, at der et sted i byen er opført eller ændret noget, uden der er meddelt byggetilladelse, og så »finder vi ud af det«, men det er »højst usædvanligt«, at en stor og professionel entreprenør har så mange problemsager, og det er »direkte grotesk«, at der opsættes altaner uden byggetilladelse, siger hun.

»Altan.dk har problemer i 14 ud af 51 igangværende sager, altså mere end hver fjerde. Det er mange, det har jeg aldrig været ude for før. Selvfølgelig oplever vi en bygmester Olsen eller Hansen, der ikke har søgt tilladelse til en kvist, og det må vi jo se se på; men et så stort firma? Det er problematisk,« siger hun.

Altan.dk oplyser, at firmaet allerede har »beklaget de få konkrete sager, hvor Altan.dk ikke har udvist den nødvendige rettighed og præcision i dialogen med kommunen. Der er allerede indledt en konstruktiv dialog med kommunen omkring disse konkrete sager. Altan.dk har naturligvis et ønske om et så godt samarbejde overhovedet med Frederiksberg Kommune«.

FAKTA

Altaner med problemer

Altan.dk har produceret altaner til disse 11 ejendomme – uden at afvente byggetilladelse, og uden at sagsbehandlingen er færdiggjort:

 • Rahbekshus, Rahbeks Allé 2A-D/Vesterbrogade 161
 • Dr. Primes Vej 10
 • Smallegade 43A-B etape 2
 • Hollændervej 26-28 – etape 2
 • Roarsvej 15
 • Madvigs Allé 4
 • Folkvarsvej 10
 • Gammel Kongevej 172
 • Roarsvej 14
 • Pile Allé 15
 • Thurøvej 6

Altan.dk har i en sag monteret altaner uden at afvente byggetilladelse:

 • Kristian Zahrtmanns Plads 83

Frederiksberg Kommune har i to sager givet byggetilladelse, uden at kommunen vidste, at altanerne på forhånd var produceret:

 • Falkoner Allé 47
 • Hostrupsvej 18

Kilde: Frederiksberg Kommune  

Del siden