1930 -

"Centralsygehuset" sydfløjen
Foto: Ditte Thye

Centralsygehuset"

Den nye bygning, som blev tegnet i 1930erne af arkitekt A. S. K. Lauritzen ændrede idealet sig til det bymæssig tætte, store central- sygehus med specialerne samlet på et sted og helst i samme bygning. 

Centralsygehuset blev opført som en åben karrebebyggelse i forlængelse af de kirurgiske og medicinske dobbeltpavilloner. Det var med en hovedfløj mod syd, en sidefløj mod øst og en sidefløj mod vest. Hovedfløjen og østfløjen blev opført i 1941.

Hovedfløjen blev sammenbygget med en mellembygning mod nord. 

"Centralsygehuset" østfløjen
Foto: Ditte Thye

Vestfløjen blev først opført i 1971. Den blev tegnet af arkitekterne Kay Boeck-Hansen og Jørgen Stærmose. Vestfløjen fik en ekstra dybde og en enkstra etage. Vestfløjen blev forlænget i 1989. Det var det sidste byggeri, som Frederiksberg Kommune stod for.

Taget var traditionens tro med helvalm bortset fra de gavle, hvor man forestillede sig en fortsættelse af karreen med fremtidige tilbygninger.

Mod gårdsiden blev østfløjen udstyret med kulørte karnapper til indendørs ophold og med store vestvendte altaner med plads til udeliggende pationer.

På sydfløjen blev altanerne så godt som udeladt for ikke at tage lys fra stuerne. I tagetagen blev der indrettet en liggehal. Den udgik fra midterpartiet af sydfløjen og fortsatte over melemmebygningen mod nord til nordfløjens nordside,

Gavl af centrallaboratoriet
Foto: ZOOM Frederiksberg Foto-og Videoklub

Gavl af centrallaboratoriet
Foto: ZOOM Frederiksberg Foto-og Videoklub

Frederiksberg Kommune havde i 1960'erne gjort sig store tanker om fremtiden og drømt om store byggerier på hospitalsgrunden. i 1963 havde kommunen vedtaget en ny radikal moderniseringsplan. Strategien gik ud på at nedrive alt byggeri fra før 2. verdenskrig og opføre noget nyt. 


Centrallaboratorium

Vestbygningen indgik sammen med en ny fysiurgisk afdeling, et auditorium og et centrallaboratorium, I de følgende etaper skulle der opføres yderligere 8 blokke i tre til fire etager.

Bygningen repræsenterede en ny bygningstype. Bygningen blev opført med dobbeltkorridorsystem.

Facade af centrallaboratoriet
Foto: ZOOM Frederiksberg Foto-og Videoklub

Facade af centrallaboratoriet
Foto: ZOOM Frederiksberg Foto-og Videoklub

Bygningen er opført i 1971 og tegnet af arkitekterne Kay Boeck-Hansen og Jørgen Stærmose. 


Det dobbelte korridorsystem indebar en sammenbygning af to afdelinger, ikke ved siden af hinanen som dobbeltpavillonerne eller som sammenbyggede fløje som i "centralsygehuset". Men parallelt med en fælles kerne. I kernen lå de funktioner, som kun skulle bruges i meget begrænsede tidsrum. 

Bygningen var den første bygning ud af 8 som skulle opføres parallelt med denne. Det var et krav fra kommunalbestyrelsen at gavlene blev beklædt med gule teglsten, som fortsatte rundt på facaden, hvor teglstenene  kom til at indramme de modulinddelte, præfabrikerede facadeelementer.

Del siden