Etageejendommen

Etageejendommen "Vesterborg"

Frederiksberg Kommune havde i 2018 priser i tre kategorier:

  • Den respektfulde renovering
  • Den hele bygning
  • Den skæve detalje

FBLF havde i kategorien "Den respektfulde renovering" indstillet etageejendommen "Vesterborg" til Frederiksberg Kommune. Etageejendommen ligger som en hel karrébebyggelse omkring vejene Jacobis Allé 14-16, Asmussens Allé 1-3 og Schlegels Allé 8.

I denne kategori præmieres den respektfulde renovering af en klassisk frederiksberg- ejendom, hvor man med særlig omhu har istandsat og/eller tilbageført en bygnings ydre til det oprindelige udseende.

Den 22. oktober 2018 vandt "Vesterborg" denne kategori. Ejeren modtog både diplom og plakette til opsætning på mur.

Baggrunden for præmieringen er, "at bygning- en er en af Frederiksbergs smukkeste etage- ejendomme.

Det fornemme bygningskompleks er én stor velproportioneret karré med originale spros- sede vinduer, fine facadedetaljer og hyggelige forhaver. Den er udpeget som bevarings- værdig med en SAVEværdi på 2.

I januar 2018 afsluttedes en stor renovering, hvor ejendommens tag blev udskiftet, faca-derne malet, facadeudsmykningen istandsat, altanerne blev renoveret og de originale vinduer og døre blev istandsat og malet.

Denne smukke karré fremstår stort set som den gjorde for 100 år siden. Det skyldes at den i sin tid blev opført af en bygherre, arki- tekt og håndværkere som gjorde sig umage. Det skyldes også, at bygningen gennem tiden er blevet passet godt på, så de originale mate- rialer og detaljer ikke er gået tabt.

Etageejendommen er et forbilledligt eksempel på, hvor fint et resultat der opnås, når byg- ningsrenovering gribes an med rettidig omhu og omhyggelig opmærksomhed på både hel- hed og detalje og med højeste grad af faglig stolthed", citat fra dommer- betænkningen.

Ovenstående er baggrunden for at Foreningen for Bygnings-og Landskabskultur på Frederiksberg indstillede etagebebyggelsen ”Vesterborg” til facadepræmiering.

Etagebebyggelsen ”Vesterborg” ejes af fonden N. F. Jensens og Hustrus Legat.

Del siden