Præmiering af facader 2020

Amalievej 21-23/ H. C. Ørstedsvej 23
Foto udlånt af Frederiksberg Kommune

Amalievej 21-23/ H. C. Ørstedsvej 23
Foto udlånt af Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune har i 2020 præmieringer i tre kategorier:

  • Den respektfulde renovering
  • Den hele bygning
  • Den skæve detalje

 Den respektfulde renovering/vedligeholdelse

I kategori 1 præmieres den respektfulde reno- vering eller vedligeholdelse af en klassisk frederiksbergejendom, hvor man med særlig omhu har istandsat eller vedligeholdt byg- ningens ydre i overensstemmelse med dens oprindelige udseende.

Der er to etageejendomme som har vundet præmieringen: Amalievej 21-23/H. C. Ørsteds- vej 23 og Amicisvej 21.

Den respektfulde renovering/vedligeholdelse

Amalievej 21-23/ H. C. Ørstedsvej 23
Foto udlånt af Frederiksberg Kommune

Amalievej 21-23/ H. C. Ørstedsvej 23
Foto udlånt af Frederiksberg Kommune

Amalievej 21-23/H. C. Ørstedsvej 23, som er opført i 1910

Dette er en af de flotteste ejendomme på H.C. Ørsteds Vej og den står sjældent originalt selvom den er 110 år gammel. Den er i sin tid opført med omhu i nybarok stil efter tegninger af arkitekt Nicolai Hansen.

Bygningskroppen er markant og velpropor- tioneret, den markerer gadehjørnet og skaber samtidig en blid overgang til den mere rolige Amalievej, ved at facaden her er trukket til- bage, så der er gjort plads til en forhave. Bygningen har røde mursten og pudsdetaljer i fint samspil, og særligt mod H. C. Ørsteds Vej, skabes en dynamisk facade med gavltrekanter, karnapper og dekorative altaner.

Amalievej 21-23/ H. C. Ørstedsvej 23
Foto udlånt af Frederiksberg Kommune

Amalievej 21-23/ H. C. Ørstedsvej 23
Foto udlånt af Frederiksberg Kommune

Det er specielt i de fine detaljer man fornem- mer omhuen, f.eks. i soklen og dørportalerne i sten, de fine sprossede vinduer, rødmalede kviste, støbejerns-dekorationer og de rigt dekorerede undersider på karnapperne.

Ejendommen er løbende blevet vedligeholdt, således at de fleste af de oprindelige detaljer stadig findes til glæde for de mange forbipas- serende. Det er et eksempel på, hvordan god arkitektur kombineret med løbende vedligehold sikrer en langtidsholdbar bygning. 

Frederiksberg Kommunes facadeudvalg ønsker at anerkende den store ansvarsfølelse, som ejerforeningen løbende har udvist over for ejendommen og dens bevaringsværdier, og håber, at de også fremover vil passe godt på den.

Amicisvej 21
Foto udlånt af Frederiksberg Kommune

Amicisvej 21
Foto udlånt af Frederiksberg Kommune

Amicisvej 21 som er opført i 1883

Her er der tale om en helt unik bygning. Den blev opført i 1883 efter tegninger af arkitekt Frederik Thorvald Emil Blichfeldt, som også var med til at tegne Tivolis hovedindgang. Den er på én gang eksotisk og passer perfekt ind på Amicisvej.

De røde mursten, den lille forhave og den formidlende aftrapning i højden forholder sig respektfuldt til området, mens den prægtigt bemalede træ-karnap, de ligeså rigt udsmyk-kede taggesimser i træ, samt de delikate ”blonde-bånd” leder tankerne mod sydligere himmelstrøg.

Amicisvej 21 er usædvanligt godt vedligeholdt og fremstår stort set uændret mod gaden. Dette er særligt imponerende, fordi den udfør- lige udsmykning kræver omhyggelig vedlige- hold af specialiserede håndværkere.

Frederiksberg Kommunes facadeudvalg ønsker at anerkende den store ansvarsfølelse, som ejerforeningen løbende har udvist over for ejendommen og dens bevaringsværdier.

Den hele bygning

H. C. Ørstedsvej 27-29
Foto: Ditte Thye

H. C. Ørstedsvej 27-29
Foto: Ditte Thye

I kategori 2 præmieres den vellykkede ombyg- ning af en hel bygning. En ombygning hvor bygningen er blevet udviklet og opdateret til at kunne noget mere eller transformeret til at kunne noget nyt – med respekt for bygningen og stedets identitet. Det kunne være en kon- vertering fra erhverv til bolig, en grøn taghave, en energirenovering eller et andet projekt som er et resultat af nye tendenser.

Der er to etageejendomme som har vundet præmieringen: Ombygning af H. C. Ørstedsvej 25-27 og Nordre Fasanvej 7-9.

 

H. C. Ørstedsvej 25-27, som er opført:1968 og ombygget 2019-2020

FBLF har i kategorien "Den hele bygning" indstillet etageejendommen H. C. Ørstedsvej 27-29.

Ejendommen er oprindelige tegnet af arkitekt Ole Hagen og opført i 1968. Renoveringen bestod i inddækning af altangange og etablering af dagligvarebutik i stueetagen, hvor der oprindelig var en benzinstation.

 

Glaskarnapper som halvprivate opholdsareal
Foto: Ditte Thye

Glaskarnapper som halvprivate opholdsareal
Foto: Ditte Thye

Adgang til lejlighederne skete via svalegange, som ofte resulterer i nogle kedelige ankomst- arealer, fordi svagegangene har udendørs- klima og ofte står og forfalder.

Tegnestuen Lokal har tegnet en meget vel- lykket facade med butiksfacade i stueetagen og skabt en ny facade med charmerende opholdsarealer. Nu hænger der en let skærm uden på den gamle svalegang i en række vinklede etagevis let forskudte karnapper, der har glas fra gulv til loft. Karnapperne giver således hver lejlighed et meget lyst, halvprivat rum ud mod gaden.

Opdelingen af ejendommen er spændende og nytænkende samt et eksempel til inspiration og efterfølgelse.

Nordre Fasanvej 7 og 9
Foto udlånt af Frederiksberg Kommune

Nordre Fasanvej 7 og 9
Foto udlånt af Frederiksberg Kommune

Nordre Fasanvej 7-9, som er opført i 1886 og byfornyet 2017-2019

Facadeudvalget ønsker at fremhæve dette projekt, på grund af valget af de gode detaljer i istandsættelsens løsninger. Som eksempel herpå kan nævnes udskiftning af termovin- duer fra 1980’erne til trævinduer med etlags- glas, kittede ruder, vinkelbeslag og koblede rammer, som minder meget om de oprinde- lige vinduer ejendommen fik ved opførelsen i 1886.

Herudover er butiksvinduerne snedkeristand- sat og malerbehandlet. Taget er udskiftet fra eternitskifer til naturskifer. Kvistene er nye med frontbeklædning i hvidmalet træ og ud- skæringer. PVC-tagrender og –nedløb er udskiftet til nye af zink. Hoveddørene er nye og udført efter arkivtegninger fra opførelses- tidspunktet. Efterisolering er udført indvendigt ved spidsloft, i kvistflunke og i gavl, hvormed bevaringsværdierne i arkitektur og originalitet ikke er gået tabt.

Nordre Fasanvej 7 og 9
Foto udlånt af Frederiksberg Kommune

Nordre Fasanvej 7 og 9
Foto udlånt af Frederiksberg Kommune

Tagfladen er hævet 2 sten for at give plads til efterisoleringen, hvilket er sket med respekt for bevaringsværdierne, så det synes mindst muligt og følger gesims og tagfod.

Der er arbejdet nænsomt med bygningens murværk, pudsede detaljer, taghældning, skorstene og farvesætning. Stueetagen og 1. sal er bundet fint sammen i struktur og farve, hvor der over ruder til butikker og restauration er valgt en skiltning, der er påmalet facaden i en sirlig og ensartet skrift.

Projektet er et forbilledligt eksempel på en istandsættelse, hvor man har lykkedes med at opdatere klimaskærm og installationer, uden at der på nogen måde er gået på kompromis med bygningens bevaringsværdier. Det er et af de bedste eksempler på byfornyelse i kommunen.

Den gode detalje

Vesterbrogade 185
Foto udlånt af Frederiksberg Kommune

Vesterbrogade 185
Foto udlånt af Frederiksberg Kommune

I kategori 3 præmieres den skæve og/eller gode detalje eller butiksfacade, som har bidraget med kvalitet, fornyelse og særpræg til bygningen og kvarteret.

Der er 3 ejendomme, som har vundet denne præmiering:

Gammel Kongevej 127 og Vesterbrogade 183 samt Vesterbrogade 185

Gammel Kongevej 127, som er opført i 1892 og butikken er etableret 2020                 

For nylig er der flyttet en ny forretning ved navn Pico Copenhagen ind, på hjørnet af Gammel Kongevej og Madvigs Alle, hvor der før lå en tobaksforretning.

Ejendommen er opført i røde mursten og er bevaringsværdig i kategori 4. Den har et fint afrundet hjørne, som den nye forretning har formået at fremhæve på elegant vis.

Gammel Kongevej 127
Foto udlånt af Frederiksberg Kommune

Gammel Kongevej 127
Foto udlånt af Frederiksberg Kommune

Hjørnet fremhæves ved brug af hvælvede markiser over indgang og vinduer, der fort- sætter op langs facaden til det pudsede facadebånd. Under markiserne er facade- plader fra tobaksforretningen genbrugt, men med en ny, blank, sort overflade som leder tankerne tilbage til tidligere tiders glasskilte.

Det enkle ydre fremhæver det tilbagetrukne, originale indgangsparti og de fine trævindues- rammer med dybe vindueslysninger beklædt med træ.

Træbeklædningens varme nuancer i vindueslysningerne og et rosa fløjlsgulv træder frem bag det sorte ydre og de sirlige messingrammer med kløverblade i hjørnerne understreger, at her er der tale om en butik med et sofistikeret og glamourøst indhold. Butikken åbner sig for betragteren til de mange fine glasmontre og dekorationer på hylderne i vinduerne, samt de mintgrønne pendler, i samme farve som skyggen i logoet, der er placeret i samme højde.

Pico Copenhagen er et godt eksempel på en butiksfacade som har samlet facadeudsmykningen i et homogent ydre og med få virkemidler skabt en eksklusiv fremtoning for forretningens varer og samtidig givet noget godt til bygningen og gaden.

Vesterbrogade 183
Foto udlånt af Frederiksberg Kommune

Vesterbrogade 183
Foto udlånt af Frederiksberg Kommune

Vesterbrogade 183 og 185

På hvert hjørne af Vesterbrogade og Bakke- gårds Allé står der to smukke rødstens- bygninger fra 1895 tegnet af arkitekt Julius Bagger, som også har tegnet de fleste af de øvrige ejendomme på Bakkegårds Alle. Bebyggelsen er opført i historicistisk stil med tydelige referencer til renæssancen og er bevaringsværdig i kategori 3. De to hjørnebyg- ninger markerer indgangen til Bakkegårds Alle på smuk og majestætisk vis, men indtil for nylig var begge hjørneforretningers facader dækket af store skilteplader, som skæmmede bygningernes fine arkitektur.

Vesterbrogade 183, facaden på hjørnet af Vesterbrogade blev renoveret  i 2016

Svend Lajer og Søn har nu istandsat facaden på hjørnet af Vesterbrogade 183. Facade- beklædningen, der dækkede hele underetagen fra Vesterbrogade 181 til 183 er fjernet og murværket er kommet frem. Skiltningen er reduceret til et enkelt skilt over indgangs- partiet på hjørnet og et udhængsskilt på Vesterbrogade, dertil er lamper på facaden erstattet af diskret og stilfuld belysning i vinduerne.

Oprindeligt har butiksvinduerne haft et højere og smallere format og hvis de med istandsæt- telsen var blevet tilbageført, havde det været endnu bedre. Men istandsættelse har stadig forbedret hjørnet enormt, så den arkitektoniske helhed nu står tydeligt frem i bygningen og indgangen til kvarteret, og derfor påskønnes indsatsen med et diplom.

Vesterbrogade 185
Foto udlånt af Frederiksberg Kommune

Vesterbrogade 185
Foto udlånt af Frederiksberg Kommune

Vesterbrogade 185, facaden på hjørnet af Vesterbrogade blev renoveret  i 2016/17

Nu er restauranten Enomania flyttet ind på Vesterbrogade 185 og pladerne er blevet fjernet. Facadedetaljer og underfacade er blevet malet i samme farve som resten af bygningen og butiksvinduerne er ført op i dobbelt højde, som fremhæver den arkitek- toniske helhed i bebyggelsen. Skiltningen er reduceret til et enkelt udhængsskilt ved indgangen på Vesterbrogade. Velvalgte løsninger til den bevaringsværdige ejendom.

Takket være den fine istandsættelse af hjørnet står den arkitektoniske helhed nu tydeligt frem i bygningen og indgangen til kvarteret.

Del siden