Arkitekt Berthelsen

Nordre Fasanvej 82 
Foto: Ditte Thye

Nordre Fasanvej 82
Foto: Ditte Thye

Hans Dahlerup Berthelsen (1881-1939) har været arkitekt for knap 50 større og mindre byggerier på Frederiksberg, København og omegn. Fra 1913 og til sin død opførte han rækkehuskvarterer, hvor han bl.a. stod for over halvdelen af Fuglebakkekvarteret, beboelsesejendomme som Det grønne Funkishus, LIndevangsgården og Hostrup Have, dobbelthuse og villaer. 

Det grønne funkishus på Nordre Fasanvej blev opført som to længer i 1932 en længe mod Nordre Fasanvej og en længe mod Guldborg- vej nr. 25 og 27. Det er den eneste af arkitektens bygninger, der er fredet, hvilket skete i 2009.  

Mod Nordre Fasanvej fremstår ejendommen med pudset grøn facade, gennemgående stål- vinduer, rektangulære karnapstammer og sad- deltag med røde teglsten. Der blev anvendt en herhjemme hidtil uprøvet bygningskonstruk- tion i en beboelsesejendom med ståskelet og med mursten som tavl, herved kunne murtyk- kelsen reduceres med 25 cm, hvilket havde stor betydning, når grunden var så smal. Der er et haveanlæg ud mod Nordre Fasanvej. Mod Guldborgvej går bygningen helt frem til fortovet.

Emanuel Olsensvej 5-7 facade mod vej
Udsnit af tegning udlånt af Frederiksberg Stadsarkiv

Emanuel Olsensvej 5-7 facade mod vej
Udsnit af tegning udlånt af Frederiksberg Stadsarkiv

Endvidere skabte han en funklende moderne funkisvej, nemlig Emanuel Olsens Vej.

De otte dobbelthuse blev opført på Emanuel Olsens Vej, der blev anlagt i anledning af byggeriet. Landsretssagfører N. C. A. Nielsen var bygherre. Arkitekten flyttede ind i nr. 5.

Funkisbebyggelsen består af Emanuel Olsensvej 3-13 og 4-14, Tesdorphsvej 38-40 samt Oscar Ellingers Vej 3-5.

De otte dobbelthuse havde nyskabende bygningskonstruktioner og materialer. De var opført med stålskelet, støbte, pudsede facader, skarpt indskårne vinduesåbninger med smalle, profilerede stålvinduesrammer, terrasser på taget og garage i kælderen. Det flade tag understregede den kubiske bygningsblok.

Emanuel Olsensvej 5-7 facade mod have
Udsnit af tegning udlånt af Frederiksberg Stadsarkiv

Emanuel Olsensvej 5-7 facade mod have
Udsnit af tegning udlånt af Frederiksberg Stadsarkiv

I dag er alle otte dobbelthuse hvide eller næsten hvide, mens de oprindeligt havde kromgule facader, lakrøde døre og sorte vinduesrammer og sorte, vandrette markeringer.

Hvis du vil vide mere om arkitekten kan det anbefales at læse bogen "Hans Dahlerup Berthelsen - En arkitekt og hans bygherrer" af kunsthistorikeren Leila Krogh, Forlaget Bogværket.

Del siden