Byggesager i 2021

Asgårdsvej
Foto: Ditte Thye

Asgårdsvej
Foto: Ditte Thye

I 2021 har bestyrelsen behandlet 51 byggesager, hvor der indgår bevaringsværdige bygninger.  I 2021 blev der ansøgt om at opsætte 169 altaner. Der blev givet byggetilladelse til 230 altaner, hvoraf de  80 altanbyggesager var påbegyndt allerede i 2020. Der blev godkendt 22 altaner mod gade. 

Bestyrelsens kommentarer har ofte betydet en længere og grundigere sagsbehandling i udvalget, da det ofte har betydet, at udvalget har besigtiget det pågældende sted.

Endvidere er FBLF blevet mere kendt blandt borgerne på Frederiksberg, idet bestyrelsen ind i mellem modtager kopi af indsigelser eller kopi af breve fra borgere til kommunen, hvor der oplyses om ulovlige ombygninger på bevaringsværdige bygninger.

Byggesager i 2020

Foto: Ditte Thye

Foto: Ditte Thye

I 2020 har bestyrelsen behandlet 73 byggesager, hvor der indgår bevaringsværdige bygninger.  I 2020 blev der ansøgt om at opsætte 568 altaner, hvoraf de 172 også har fået byggetilladelse. Der blev godkendt to altaner mod gade. De øvrige byggesager er ikke færdigbehandlet i 2020.

Bestyrelsens kommentarer har haft indflydelse på resultatet af flere byggesager, det har især ved-rørt vigtige detaljer som f.eks. at ændre et fladt tag til saddeltag i et bevaringsværdigt villakvarter, hvor der kun er villaer med symmetriske saddeltage, at alle skorstene på en bevaringsværdig etageejendom bevares i forbindelse med indretning af beboelse i tagetagen, at kobberinddækning af kvist blev afvist og ændret til zinkinddækning.

Byggesager 2019

Foto Ditte Thye

Foto Ditte Thye

Indtil nu har bestyrelsen behandlet  20 bygge- sager, hvor der indgår bevaringsværdige bygninger. Antallet af byggesager er faldet markant. Sidste år på dette tidspunkt havde bestyrelsen behandlet ca. 50 byggesager.

Altaner har stadigvæk en interesse blandt borgerne på Frederiksberg. Vi har behandlet byggesager, hvor der ialt indgår 98 altaner, hvoraf de 13 er altaner mod vej. Der er også kommet en ansøgning på at lukke 100 altaner i en bevaringsværdig bebyggelse. Denne byggesag er endnu ikke afjort. Denne byggesag er nu afgjort og ansøger fik afslag på ansøgningen.

Der har været en enkelt ansøgning om at ombygge en tagetage til 2 boliger på en etageejendom. 

Herudover er der enkelte tageterrassser.

Byggesager i 2018

Foto: Ditte Thye

Foto: Ditte Thye

I 2018 behandlede bestyrelsen  77 bygge- sager, hvor der indgår bevaringsværdige bygninger. Der er igen mange borgere, der har søgt om at sætte altaner op, i alt 643, hvoraf de 496 altaner har fået byggetilladelse. Ud af de 496 altaner er 61 altaner mod vej.

Der mangler byggetilladelse til 147 altaner, hvoraf 37 altaner er mod vej.

FBLF´s kommentarer har haft indflydelse på resultatet af flere byggesager, f.eks. et ombygningsprojekt af et ½ dobbelthus, tilbygning til et ½ dobbelthus, ombygning af en erhvervsejendom til 6 boliger og altaner på et afskåret hjørne mod vej.

Byggesager i 2017

Foto: Hanne Hauer

Foto: Hanne Hauer

I 2017 behandlede bestyrelsen  43 bygge-sager, hvor der indgik bevaringsværdige bygninger.

Langt de fleste byggesager har været altan-projekter, i alt 328 altaner, hvoraf 86 altaner var mod vej.

Herudover var der 3 byggesager, hvor lofts-etager blev indrettet til lejligheder.

Endvidere var der enkelte byggesager om ombygninger, der direkte ændrede bygningens facader.

Del siden