Kvarteret omkring Kronprinsensvej

Redegørelse for kvarteret omkring Kronprinsensvej

Redegørelse for kvarteret omkring Kronprinsensvej

Startredegørelse for en bevarende lokalplan for et villakvarter

Nedenstående er uddrag fra Startredegørelsen:

Baggrunden for udarbejdelsen af en lokalplan for området omkring Kronprinsensvej er, at Frederiksberg Kommune oplever en stigende efterspørgsel efter ombygning og nyopførelse af villaer i villaområderne. Frederiksberg Kommune ønsker imidlertid at bevare omfanget og kvaliteten i villakvartererne.

Der er tale om 3 delområder med i alt 225 villagrunde, hvor af de 126 er udpeget i Kommuneplan 2021 som meget bevaringsværdige.

Frederiksberg var det første sted i Danmark, hvor villaerne blomstrede frem. Først var der tale om egentlige landsteder. Siden opstod de mere bymæssige villakvarterer, som vi kender i dag. Villaen er således både lokalt og nationalt et vigtigt, historisk vidnesbyrd og har haft afgørende betydning for Frederiksbergs identitet og grønne præg.

Som udgangspunkt gives der ikke mulighed for at øge omfanget af bebyggelse.

Dalgas Boulevard 26, en villa som bliver omfattet af den kommende bevarende lokalplan. Villaen er udpeget som meget bevaringsværdig i Kommuneplan 2021.
Foto: Ditte Thye

Dalgas Boulevard 26, en villa som bliver omfattet af den kommende bevarende lokalplan. Villaen er udpeget som meget bevaringsværdig i Kommuneplan 2021.
Foto: Ditte Thye

Den kommende lokalplan skal indeholde bestemmelser, som sikrer villaerne mod nedrivning eller ombygning uden kommunalbestyrelsens forudgående tilladelse. I tilfælde af at der gives tilladelse til nedrivning af en bevaringsværdig villa, vil lokalplanen også indeholde bestemmelser om hvordan ny bebyggelse kan indpasses i kvarteret.

Endelig fastsættes der bestemmelser, der sikrer kvarterets nuværende præg med enkeltstående villaer, der orienteres mod vejen.

Villaerne på Frederiksberg er typisk af meget høj arkitektonisk kvalitet og byder på en rigdom af detaljer og førsteklasses materialer. 

Kvarterets grønne præg med forhaver og beplantning sikres ved, at der fastsættes bestemmelser for hegn/levende hegn, affaldssortering og evt. indkørsler. De bevaringsværdige træer udpeges som bevaringsværdige.

Beboerne i de udpegede villaer vil blive inddraget i lokalplanprocessen.

Del siden