- og bygningerne blev tilpasset efter behov

Amtssygehusets beskedne lighus fra 1894 blev udvidet med et kapel.

I stedet for endnu en fløj til de ansatte fik den i 1903 opførte funktionærbygning på kun 11 fag tilføjet "moderne" endegavle.

Portnerboligen ved hovedindgangen fra 1899 blev i 1914 bygget om til en portbygning med gennemkørsel og indrettet med skadestue og modtagelse.

Under besættelsen rekvirerede tyskerne det gamle alderdomshjem og udstyrede det med tilbygninger i stueetagen og med underjordiske operationsstuer.

Køkkenbygningen blev forlænget mod øst, da udflytningen fra Howitzvej også skulle omfatte fattigvæsenets instutioner.

"Centralsygehuset" fik en halv ekstra etage på den vestlige del af sin sydfløj.

Fysionterapien blev udvidet i 1970'erne og fik yderligere et nyt varmtvandsbassin omkring årtusindeskiftet.

Del siden