Udviklingsplanerne

Pavillionbygning opført 1899
Foto: Ditte Thye

Pavillionbygning opført 1899
Foto: Ditte Thye

Det var de tre teams: Sleth Arkitekter, Vandkunsten og Effekt Arkitekter, der skulle udarbejde hver sin udviklingsplan.

I juni 2022 besluttede kommunalbestyrelsen at det er Effekt Arkitekter der skal udarbejde den endelige udviklingsplan for hospitalsgrunden.

Frederiksberg Kommune har udarbejdet en vurderingsrapport, hvor de tre udviklingsplaner bliber gennemgået og hvorfor Team Effekt vandt. Du kan læse vurderingsrapporten her :

https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/2022-06/frederiksberg-hospital_vurderingsrapport-webtilgaengelig_low_2.pdf

Hvis du er interesseret i at få tilsendt en eller flere af de tre udviklingsplaner, så send en mail til fblfbevar@gmail.com.

Porten til Frederiksberg Hospital opført 1899-1914.
Foto: Ditte Thye

Porten til Frederiksberg Hospital opført 1899-1914.
Foto: Ditte Thye

I august 2021 udsendte Frederiksberg Kommune program for parallelopdrag til udviklingsplan. 

Nedenstående er et citat fra programmet for udviklingsplanen:

Fra vision til udviklingsplan

Med den vedtagne vision (17. juni 2019) er der allerede taget et stort skridt i udviklingsprocessen. Der foreligger nu tre forslag til en udviklingsplan. Som skal sætte rammen for de mere konkrete fysiske, økonomiske og tidsmæssige aspekter i omdannelsen fra hospital til nyt bykvarter.

Der er gennemført et EU-udbud for at udpege de tre tværfaglige teams, der gennem parallelopdrag skal udarbejde en udviklingsplan.

Del siden