Aktiviteter 2020

Udsnit af tapet, stuk og loft i en af stuerne på Fasangården
Foto; Ditte Thye

Udsnit af tapet, stuk og loft i en af stuerne på Fasangården
Foto; Ditte Thye

Den 26. august var der mulighed for at opleve Fasangården inden den 1. oktober blev overdraget til restauratør  m.m. Claus Meyer.


Fasangården, som blev fredet i 1973, er fra 1828 og er et intakt klassicistisk bygnings- værk og et godt eksempel på en af datidens fornemme embedsboliger. Fasangården er oprindeligt opført med en typisk lyskalket facade, en meget præcis rumfordeling be- stående af blandt andet havesale, spisestue, dagligstue og kabinetter og et rigt udsmykket interiør i form af kanellerede pilastre, stuk, rosetter, fyldningsdøre og brystningspaneler.

Rummene har alle stået i smukke og varierede farver, hvor kun stuk og rosetter har stået frem som hvide. Lofterne er oprindeligt malet i grønne, gule og rosa farver, mens de tapet- serede vægge har stået i tilsvarende toner med smukke mønstre.

Det indbyrdes hierarki mellem den fornemme hovedbygning og den praktiske staldbygning vidner i høj grad om Fasangårdens udvikling og funktionsændring.

Den klassicistiske hovedbygning fra 1828 er blevet restaureret, så den igen fremstår i sin helhed med sine bevaringsværdier både intakte og styrkede. Det vil eksempelvis ske ved genanvendel- se af arkitekt Jørgen Hansen Kochs oprindelige farvepalet både ude og inde. Dette betyder, at facadefarven føres tilbage til den oprindelige lysegrå, hvilket undersøgelser viser, har været facadefarven i bygningens første mange leveår.

Opgang på kollegiet
Foto: Ditte Thye

Opgang på kollegiet
Foto: Ditte Thye

Den 26, februar 2020 var der en rundvisning på 4. maj.Kollegiet og Eforboligen. 

Kollegiet gennemgik i 2014-2016 en restau- rering under ledelse af arkitektfirmaet Bertel- sen & Scheving og det er herefter gjort mere åbent for offentligheden.

Bygningen er opført i 1952 af en af funktiona- lismens helt store skikkelser, arkitekt og mod- standsmand Hans Hansen (1899-1958), der også tegnede KB-Hallen samt det ligeledes nedbrændte Frihedsmuseum.

Arkitekt Hans Hansen var en nær ven af multi- kunstneren Poul Henningsen (PH) og delte hans holdning, humor og handling. Arkitekt Hans Hansen gik bl.a. ind for en modernisme baseret på ordentlige materialer og oplivet af farver og byggede 4. maj-kolleget i netop denne ånd, i træ, tegl og med stærke farver til at skabe håb og optimisme. 

Del siden