Bygnings- og Landskabskultur på Frederiksberg

Det gode eksempel, hvor altanerne er tilpasset bygningen på Allegade
Foto: Ditte Thye

Det gode eksempel, hvor altanerne er tilpasset bygningen på Allegade
Foto: Ditte Thye

FBLF blev stiftet den 28. maj 2014 og formålet med foreningen er:

FBLF arbejder for at bevare og udvikle de arkitektoniske og kulturhistoriske værdifulde bygninger, landskaber og bymiljøer på Frederiksberg, dette gøres ved:

At øge borgernes bevidsthed om betydningen af denne kulturarv. Dette vil FBLF gøre gennem aktiviteter, der fremmer interessen for bevaring og udvikling af de værdier, der knytter sig til bebyggelse og landskab.

At nyt byggeri og ændringer i det eksisterende integreres med omtanke og kvalitet i det bevaringsværdige bymiljø. Dette vil FBLF gøre gennem et konstruktivt samarbejde med myndighederne, således at der i videst muligt omfang tages hensyn til bevaringsinteresser og forskønnelsesinitiativer.

At påvirke debatten om den fremtidige by-og landskabsmæssige udvikling og søge indflydelse overalt, hvor beslutninger træffes vedrørende bygnings-og landskabskultur.

Sådan bliver du medlem

Læs foreningens vedtægter


Foreningens aktiviteter

FBLF afholder kulturhistoriske vandreture, rundvisninger samt møder med oplæg og debat om aktuelle emner.

FBLF kommenterer lokalplanforslag, når det vedrører bevaringsværdige bygninger.

Tænk over placeringen af nedløbsrøret, når du opsætter din altan.
Foto: Ditte Thye

Tænk over placeringen af nedløbsrøret, når du opsætter din altan.
Foto: Ditte Thye

FBLF er i dialog med kommunen om byggesager af principiel betydning.


FBLF deltager i borgermøder i forbindelse med lokalplanforslag.

FBLF kan rejse fredningssager gennem Landsforeningen for Bygnings-og Landskabskultur.

FBLF er repræsenteret i bl.a. "Det grønne Råd" og "Facadeudvalg", udvalg nedsat af kommunalbestyrelsen.

FBLF har dialog med andre lokalt forankrede foreninger.

FBLF er godkendt af Frederiksberg Kommune som folke­oplysende forening. 

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at sende en mail til  FBLFbevar@gmail.com eller ringe 2547 3152 til Ditte Thye, som er formand for foreningen.

 

Del siden